Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

OR_EE_WSMS Develop Web Services and Microservices with Java

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

The Develop Web Services and Microservices with Java course is aimed at Java developers, designers and architects who are interested in building and designing Web Services and Microservices based applications. The course presents different Web Service use-cases and describes most appropriate Web Service design choices depending on a purpose of the service, such as designing services for application integration, or for implementing Microservices applications.

 

Benefits to you

In this training course you will will be taught practical skills of building both SOAP and REST WebServices. Course also teaches a number of related and supporting technologies, such as handling of XML and JSON data. Course is comprised of number of presentations and practical exercises that teach important design concepts and programming techniques required to successfully implement WebServices and Microservices applications. Course teaches you how to create and deploy WebService and Microservices applications using Java EE (WebLogic) as well as Java MicroProfile (Helidon) environments. 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Develop Web Services and Microservice Applications with Java
  • Introduction to Web Services
  • Handle XML Using JAXB API
  • Create SOAP Services Using JAX-WS API
  • Invoke SOAP Services Using JAX-WS API
  • Handle JSON Using JSON-P and JSON-B APIs
  • Build REST Services Using JAX-RS API
  • Invoke REST Services
  • WebServices Security and Policies
  • Service Architecture
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń