Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

OR_OSB12c_DI Oracle Service Bus 12c: Design and Integrate Services

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 468,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This Oracle Service Bus 12c: Design and Integrate Services training takes a use case driven approach to explain the OSB capabilities of connecting, mediating and coordinating the interaction between different applications and services across a variety of platforms, protocols, and interface technologies. Expert Oracle University instructors discuss OSB as a common infrastructure in support of a broad scale SOA initiative.

Benefits to You
Taking this course will teach you how to use Oracle Service Bus 12c to make services interact in a decouple manner - overcoming the challenges of location transparency, transport protocol mediation, message validation, message routing, message transformation, message enhancement and security in an integration project. Oracle Service Bus can help your enterprise integration without having to write your own integration logic for every application.

Czego się nauczysz

Learn To:
 • Use Oracle Service Bus 12c to make services interact in a decouple manner.
 • Implement enterprise-quality message flows with Service Bus 12c.
 • Implement message validation, routing, transformation and enrichment.
 • Integrate services with legacy systems.
 • Enable service level abstraction.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Application Developers
SOA Architect
System Integrator

Wymagania wstępne

Required Prerequisites
 • Working knowledge of messaging, web service and SOA

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Implement message validation, routing, transformation and enrichment
 • Integrate services with legacy systems
 • Provide reliable delivery of messages between applications
 • Use Oracle Service Bus and OWSM to secure services
 • Test, debug, and troubleshoot Oracle Service Bus applications
 • List Oracle Service Bus capabilities
 • Enable service level abstraction
 • Describe Oracle Service Bus architecture and functional layers
 • Expose a SOAP service as a REST service

Course Topics

Introducing Oracle Service Bus

 • About Enterprise Service Bus
 • Introducing Oracle Service Bus
 • About Oracle Service Bus and Oracle SOA Suite
 • Describing Service Bus installation and configuration options
Getting Started with Service Bus Applications
 • Explaining basics of WSDL and XSD
 • Discussing Service Bus components
 • Creating a simple Service Bus application
 • Discussing features for developers
Basics of Message Flow
 • Discussing message flow
 • About context variables
 • About pipeline templates
 • Explaining debugging
Validating Messages and Error Handling
 • Explaining message validation
 • Discussing fault handling
 • Discussing reporting
Transforming Messages
 • Overview of message transformation in Service Bus
 • About XPath functions
 • Using XSLT Mapper to create XSL transformations
 • Using XQuery Mapper to create XQuery transformations
 • Transforming non-XML to XML with nXSD
Routing Messages
 • Oveview of message routing
 • About content-based routing
 • About dynamic routing
Enriching Messages
 • Discussing message enrichment use cases
 • Explaining enrichment using Service Callout
 • Describing enrichment using Java Callout
Processing Messages with Concurrent Calls
 • Introducing split-join
 • About split-join patterns
 • About split-join constructions
 • Implementing a split-join
Adapters and Transports
 • About JCA transport and adapters
 • Discussing SOA-DIRECT transport
 • Exposing SOAP-based services as REST services using the REST binding
Reliable Messaging
 • Discussing reliable messaging support in Service Bus
 • About quality of service
 • Discussing configurations for reliable communication
Service Bus Security
 • About security concepts
 • Discussing Oracle WSM security
 • About access control policies
Advanced Topics
 • Discussing principles and best practices of using Service Bus
 • About service result caching and SLA alerts
 • Integrating with MFT
 • About message re-sequencing
 • Describing continuous integration with Maven
Informacje dodatkowe
Kurs ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora.
Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik w wersji elektronicznej.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń