Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

OR_SE_DP Java Design Patterns

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 468,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

This Java Patterns course reviews common and emerging patterns specific to Java SDK and EE development. You'll learn the depth and evolution of pattern-based techniques in Java, with particular emphasis on Java EE 6 conventions.

Learn To:

 • Dinstinguish between Java EE 5 and Java EE 6 pattern-based features.
 • Implement relevant patterns in each tier of the Java EE environment.
 • Re-factor code to improve inter-tier communications.
 • Relate pattern-based development to an implementation architecture.
 • Apply object-oriented pronciples and design guidelines.
 • Implement well-known patterns to Java-specific code problems.


Lab Exercises
The lab exercises show you how to identify, apply and re-factor selected patterns into code, using a NetBeans or Eclipse IDE and the GlassFish Application Server v3. You'll also learn a subset of UML notation to expedite communicating through design instead of code.

Java Design Patterns
In design patterns, the responsibility of each component is identified by role. The conventions of design pattern documentation make it easier for development teams to communicate their programming intentions and provide a reference point for the entire Java development community.

Java-Based Frameworks
The Java language and popular Java-based frameworks incorporate more proven development practices into their programming interfaces with each major release. These practices, referred to as design patterns, document well-known names, code implementation and re-factoring techniques, and the risks and trade-offs associated with using them.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Reviewing Object-Oriented Principles in Java
 • Reviewing Gang of Four Patterns
 • Implementing Patterns in Java
 • Exploring Changes in Java EE Technology
 • Implementing Integration Patterns
 • Implementing Patterns in Business Components
 • Implementing Infrastructural Patterns in Java EE
 • Implementing More Infrastructure Patterns
 • Exploring Anti-Patterns
 • Selecting Patterns for Architecture
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń