Szkolenia IT / Oracle / Java and Middleware

OR_SE_JSHTML5 JavaScript and HTML5: Develop Web Applications

Czas trwania:

4 dni / 32 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 7 468,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 6 955,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

This JavaScript and HTML5 course teaches you how to code application logic in web applications using JavaScript and how to create HTML5 pages to parse and send data using HTML5 forms. Create and modify the Document Object Model(DOM), create responsive layouts with CSS3, store local data with JSON, and draw on HTML5 canvas. Students will add interactive behaviors to web pages creating better user experiences and add dynamic data using AJAX, REST and WebSocket with JavaScript.

Benefits:

 • Code application logic using JavaScript to control user interactions and display data.
 • Create applications with HTML5 forms to send data to services.
 • Debug and inspect web applications and styles using browser's tools.
 • Create design templates and standards using CSS and JavaScript that adapt to different devices including mobile with Media Queries and Responsive Design.
 • Read and validate data from HTML5 forms using JavaScript.
 • Parse, modify, and validate data using Javascript API.
 • Add interactivity in HTML5 forms using events and DOM modification.
 • Store and send JavaScript Object data to services, local storage or across different pages and HTML5 elements using JavaScript Object Notation.
 • Draw on HTML5 canvas using JavaScript.
 • Store user data in web applications using HTML5 Local Storage
 • Create JavaScript code to retrieve and display dynamic data from REST services using AJAX.
 • Create JavaScript code to interact with WebSocket for real-time communication.
 • Create jQuery code to animate elements, handle DOM, events, or AJAX responses.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Introduction
 • Web Application Essentials
 • JavaScript Fundamentals
 • Combining HTML5 and JavaScript in Web Applications
 • The JavaScript API
 • Web Application Data
 • Style Applications using CSS3 and JavaScript
 • Advanced JavaScript
 • AJAX and WebSocket
 • Developing Applications with jQuery
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń