Szkolenia IT / Oracle / Database

OR_XML_Fund XML Fundamentals Ed 1.1

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 900,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 632,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 632,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
This XML Fundamentals training introduces you to the basics of XML. In this 2 day hands on course, you will learn the central XML technologies, including writing well formed and valid XML, creating Document Type Definitions (DTDs) and XML schema documents and using XPath and XQuery.
 
XML schema
This course covers the components of an XML schema, how to create and XML schema document and how to validate XML documents using XML schemas. Validating documents using Document Type Definitions (DTDs) are discussed as well.
 
Benefits To You
Additionally, you'll be introduced to the support for XML offered in various Oracle products, like the Oracle XML DB and Oracle JDeveloper. Use the XQuery XML query language, which is built on XPath expressions, to query data from both XML files and relational databases. Review how to use XQuery to generate and transform XML content. You'll learn how to use the XML concepts while exploring XML Namespaces that are used to apply uniqueness to elements.
Learn To:
 • Create well-formed and valid XML documents.
 • Use XML Namespaces in an XML document to resolve name ambiguities in XML documents.
 • Create Document Type Definition and XML schema documents to validate XML documents.
 • Use XPath expressions and functions to find and select nodes in XML documents.
 • Transform XML documents by using stylesheets and XPath expressions.
 • Use Oracle JDeveloper to view, create, edit, and test XML and other XML-related documents.
 • Use XQuery to query, generate, and transform XML content.
 • Identify the features and benefits of Oracle XML DB
 
Target audience
 • Application Developers
 • Business Intelligence Developer
 • Database Administrators
 • Developer
 • Forms Developer
 • Java Developers
 • Support Engineer
 • System Analysts
 
Prerequisites:
Required Prerequisites
 • Knowledge of SQL
Suggested Prerequisites
 • Basic experience with writing HTML documents
 • Familiarity with Oracle JDeveloper
 • Familiarity with SQL*Plus
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Course Objectives
 • Learn the basics of XML and create well-formed and valid XML documents
 • Learn about XML namespaces
 • Create document type definitions (DTDs) to validate XML documents
 • Create XML schema documents (XSDs) to validate XML documents
 • Learn to use the XPath language, XPath expressions, and XPath functions to find and select nodes in XML documents
 • Discover the support for XML offered in various Oracle products such as Oracle JDeveloper and Oracle XML DB
 • Use JDeveloper to view, create, and edit XML and other XML-related documents
 • Use JDeveloper to test XPath expressions and to create and execute XQuery files
 • Use Extensible Stylesheet Language (XSL) Transformations (XSLT) to transform one XML document into another XML document
 • Use the XQuery XML query language, which is built on XPath expressions, to query, generate, and transform XML content
 • Learn about the XML features in the Oracle database and explain the architecture of the Oracle XML DB components and the benefits of such components
 • Describe the Oracle XML DB support for XQuery
Course Topics
Introduction

 • Course Objectives
 • Course Goals
 • Database schemas used in this course
 • The Purchase Order XML schema purchase orderxsd used in the XML DB Course
 • Appendices Used in This Course
 • Class Account Information
 • Course Environment
 • Entering SQL Statements Using
Introducing the XML Document
 • Extensible Markup Language
 • Advantages of Using XML
 • XML Standards
 • Document Object Model
 • Oracle XML Support
 • Using XML in Oracle JDeveloper
 • Building XML Applications with Oracle Technology
 • Creating an Application and Project in JDeveloper
Validating XML with a Document Type Definitions (DTDs)
 • What Is a Document Type Definition?
 • Why Validate an XML Document?
 • General DTD Rules
 • The Contents of a DTD
 • Referencing the DTD
 • Element, Attribute, and Entities Declarations
 • Complete DTD: Example
 • Validating XML Against a DTD
Modularizing XML with Namespaces
 • What Is an XML Namespace?
 • Why Use XML Namespaces
 • Declaring XML Namespaces
 • XML Namespace prefixes
 • Example of XML Namespace Declarations
 • Scope of XML Namespace Declarations
 • Invoking the ShowXmlNS Tool
Validating XML Documents
 • What is an XML Schema?
 • The Benefits of XML Schemas
 • XML Schema Versus DTD
 • Validating an XML Document with an XML Schema Document
 • Referencing an XML Schema with the schemaLocation Attribute
 • Components of an XML Schema
 • Creating an XML Schema Document in JDeveloper
 • Creating an XML Document from an XML Schema
Navigating XML Documents by Using XPath
 • What Is XML Path Language?
 • The XPath Model
 • XPath Expressions
 • The Location Path Expression
 • Location Steps in XPath Expressions
 • XPath Axes and Node Test Types
 • XPath Functions
 • Testing XPath Expressions
Transforming XML by Using XSL Transformations
 • What Is XSL?
 • XSL Transformations
 • The XSLT Stylesheet
 • Using an XSLT Stylesheet with an XML Document
 • Viewing the Transformed Document
 • Creating and Applying Template Rules
 • Conditional Processing with  and
 • Using Modes
Working With XQuery
 • What is XQuery?
 • Applications of XQuery
 • XQuery Terminology and Data Model
 • Conversion of XML into a Query Data Model
 • XQuery Syntax Rules
 • XQuery Support in JDeveloper
 • XQuery Expressions, Functions, and Operators
 • Using FLWOR Expressions
Introduction to Oracle XML DB
 • What Is Oracle XML DB?
 • Oracle XML DB Benefits
 • When to Use Oracle XML DB?
 • How Is Oracle XML DB Implemented?
 • Oracle XML DB: Features
 • Using the XMLType
 • XMLType Storage Models
 • XML Schema Support in Oracle Database 12c
Informacje dodatkowe

Szkolenie ma formę wykładów połączonych z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez instruktora. Uczestnik szkolenia otrzymuje autoryzowany podręcznik.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń