Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2F_2017 PRINCE2® Foundation 2017

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 990,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 990,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 990,00 zł
Cena promocyjna: 1 791,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Szkolenie PRINCE2® Foundation 2017 z egzaminem

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.

Asseco Data Systems realizuje szkolenia z metodyki Prince2® edycja 2009 oraz edycja 2017 zarówno na poziomie Foundation jak i Practitioner.

Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę, realizowanym w formie wykładów i warsztatów z rozbudowanymi studiami przypadków. Dzięki szkoleniu uczestnicy szkoleń nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu Prince2® i przygotowuje do egzaminu i uzyskania odpowiedniego certyfikatu.

Szkolenie Prince2® Practitioner jest kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami. Wzmocnione warsztatowe podejście do omawianych i ćwiczonych zagadnień na szkoleniu pozwala na ugruntowanie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.

Podczas tego 3-dniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa w projekcie lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyką PRINCE2® 2017.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Foundation 2017" wydawany przez organizację akredytującą.
Uczestnicy
Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® 2017
Wymagania wstępne
 • Kilkumiesięcznedoświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • Znajomośćpodstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
Czego się nauczysz
 • Metodyki PRINCE2® edycja 2017 Skutecznegouczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® edycja 2017
 • Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2®edycja 2017
 • Przygotujemy cię do egzaminu zpoziomu PRINCE2® Foundation edycja 2017

Wiedza: uczestnik zapozna się z metodyką PRINCE2 na poziomieFoundation zgodnie z sylabusem przewidzianym dla poziomu certyfikacjiFoundation, a w szczególności pozna pryncypia, tematy i procesy PRINCE2®,produkty zarządcze oraz terminologię wprowadzoną przez metodę.
Umiejętności: uczestnik po przebytym szkoleniu będzie mógłuczestniczyć w projekcie jako świadomy uczestnik projektu prowadzonego zgodniez metodyką PRINCE2®.
Kompetencje społeczne: uczestnik szkolenia będzie posiadałpodstawy pozwalające mu na samodzielne korzystanie z metodyki oraz zgłębianiebardziej zaawansowanych elementów metodyki w praktycznej sytuacji projektowej.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® 2017w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® 2017. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce.
W zakres szkolenia wchodzą:

 • Wprowadzenie do PRINCE2® 2017
 • Temat organizacja: omówienie struktury organizacyjnej projektu, interesariusze i komunikacja.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe oraz produkty zarządcze związane z tym tematem
 • Temat Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, reakcje na ryzyko, szacowanie ryzyka, terminy związane z ryzykiem w PRINCE2® 2017
 • Temat Plany: poziomy planów, planowanie oparte na produktach, etapy zarządcze.
 • Temat Jakość: produkty zarządcze, jakość i nadzór jakości, planowanie jakości i kontrola jakości
 • Temat zmiana: rodzaje zagadnień projektowych, procedura zarządzania zagadnieniami i zmianami, budżet zmian, produkty zarządcze
 • Temat Postępy: śledzenie postępów i produkty zarządcze.
 • Przygotowanie projektu - omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem– rola i zadania Komitetu Sterującego
 • Inicjowanie Projektu - proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu
 • Omówienie procesu Sterowania Etapem- zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów - wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem
 • Zarządzanie Końcem Etapu – planowanie kolejnego etapu
 • Zamykanie Projektu - zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
 • Test znajomości metodyki PRINCE2® 2017 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników
 • Egzamin PRINCE2® Foundation 2017
Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

Informacje o egzaminie:
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation edycja 2017, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut, osoby dla których polski nie jest językiem ojczystym mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 33 punkty (55%)

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, wydruk próbnych testów egzaminacyjnych
 • Egzamin w cenie szkolenia. Informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

Istnieje możliwość dodatkowego zakupu podręcznika PRINCE2® – Managing Successful Projects with PRINCE2® w języku angielskim: 350 zł netto.

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2 Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_P2F_2017 - Egzamin PRINCE2® Foundation 2017

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert i AXELOS od 1 listopada 2019 szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie z egzaminem.


Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest on-line w ostatnim dniu szkolenia lub istnieje możliwość zakupu vouchera, który umożliwia przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, zgodnie z datą jego ważności, za dodatkową opłatą doliczaną do ceny szkolenia: 120PLN.

Uczestnicy wirtualnej lub zdalnej klasy otrzymują voucher na egzamin w cenie szkolenia.

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation edycja 2017, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut, osoby dla których polski nie jest językiem ojczystym mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 33 punkty (55%)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Warszawa
Od 17-08 do 19-08-2020
Od 31-08 do 02-09-2020
Wirtualna klasa
Od 17-08 do 19-08-2020