Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2P PRINCE2® Practitioner 2009

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 550,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 14 (T:14)

Dwudniowe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® 2009. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Practitioner 2009" wydawany przez organizację akredytującą.


Uczestnicy

Na szkolenie PRINCE2® Practitioner zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi. A także dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® Practitioner 2009, czyli ponad poziom podstawowy. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami.

Wymagania wstępne
 • kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
 • podręcznik "PRINCE2® - Skuteczne zarządzanie projektami”. Podręcznik nie jest wliczony w cenę szkolenia. Cena podręcznika 300 zł netto

Czego się nauczysz
 •  Metodyki PRINCE2® 2009 (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 •  Stosować jej wytyczne we własnych projektach
 •  Właściwej interpretacji wskazań metodyki PRINCE2® 2009
 •  Stosowania metodyki w przykładowym projekcie
 •  Przygotujemy cię do zdania egzaminu  PRINCE2® Practitioner 2009

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Szczegółowe omówienie wszystkich procesów i działań, oraz tematów i technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2® 2009.
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2® 2009, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner 2009
 • Przygotowanie Projektu
 • Inicjowanie Projektu - proces służący zaplanowaniu całego projektu
 • Dokumentacja Inicjowania Projektu
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem - jak zbudowany jest ten proces, z jakich składa się działań i jak Komitet Sterujący realizuje swoje zadania
 • Zarządzanie Końcem Etapu - zapewnienie Komitetowi Sterującemu dostarczania przez Kierownika Projektu informacji wystarczających do dokonania przeglądu obecnego stanu projektu i zatwierdzenia jego dalszej realizacji
 • Zamykanie Projektu - kontrolowane zakończenie projektu wraz z ostatecznym przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
 • Uzasadnienie Biznesowe - z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® 2009
 • Organizacja - jej rola oraz istotne aspekty
 • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
 • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
 • Plany - konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
 • Postępy - ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
 • Zmiana - usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
 • Próbny egzamin na poziomie Practitioner w trakcie całego szkolenia
 • Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.


PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2 Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_P2P - Egzamin PRINCE2® Practitioner

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 1150 PLN

Cena netto egzaminu recertyfikacja [1 osoba]: 1000 PLN

Informacje o egzaminie

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: PRINCE2® Practitioner, kopia certyfikatu PRINCE2® Foundation, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru (8 zadań testowych), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi
 • Czas trwania: 150 minut
 • Liczba pytań: 80
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (44 punkty)

Egzamin recertyfikacyjny

Wszyscy posiadacze certyfikatu PRINCE2® Practitioner powinni ponownie przystąpić do egzaminu w terminie do 3 lat kalendarzowych od dnia uzyskania poprzedniego certyfikatu.

 • Warunki przystąpienia: kopia certyfikatu PRINCE2® Practitioner, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: polski lub angielski
 • Metoda: test wielokrotnego wyboru. Uczestnicy mogą korzystać z podręcznika PRINCE2®
 • Czas trwania: 60 minut
 • Liczba pytań: 3 pytania składające się z 10 części, gdzie każda warta jest jeden punkt
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (17 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie