Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2P_2017 PRINCE2® Pracitioner edycja 6

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 900,00 zł
Cena promocyjna: 1 550,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 000,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 200,00 zł
Cena promocyjna: 1 000,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Szkolenie PRINCE2® Practitioner edycja 6 z egzaminem

Dwudniowe szkolenie, którego celem jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2® edycja 6. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Practitioner 6" wydawany przez organizację akredytującą.

Czego się nauczysz 
 • Metodyki PRINCE2® edycja 6
 • Jak stosować wytyczne metodyki w różnych środowiskach projektu
 • Właściwej interpretacji wskazań metodyki PRINCE2® edycja 6
 • Stosowania metodyki w przykładowym projekcie
 • Przygotujemy cię do zdania egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Na szkolenie PRINCE2® Practitioner zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi. A także dla tych wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® Practitioner edycja 6, czyli ponad poziom podstawowy. Szkolenie jest szczególnie polecane dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami.
 
Wymagania wstępne 
 • kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami
 • podręcznik "Managing Successful Projects with PRINCE2®” (edycja 6). Podręcznik nie jest wliczony w cenę szkolenia. Cena podręcznika 350 PLN netto wersja elektroniczna, 600 netto wersja papierowa
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Szczegółowe omówienie wszystkich pryncypiów, tematów procesów oraz technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2® edycja 6.
 • Powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2® edycja 6, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu PRINCE2® Practitioner edycja 6
 • Uzasadnienie Biznesowe – z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2® edycja 6
 • Organizacja – jej rola oraz istotne aspekty
 • Jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie
 • Ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu
 • Plany – konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach
 • Postępy – ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu
 • Zmiana – usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami w projekcie
 • Procesy PRINCE2®
 • W trakcie szkolenia rozwiązywany jest próbny egzamin PRINCE2® Practitioner edcyja 6 wraz z omówieniem pytań


Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin dla szkoleń on-line - 1300 PLN
 • Egzamin stacjonarny - 1200 PLN

W przypadku szkoleń na sali egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia.


Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:
  • PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub edcyja 6),
  • Project Management Professional (PMP),
  • Certified Associate in Project Management (CAPM),
  • IPMA Level A® (Certified Projects Director),
  • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
  • IPMA Level C® (Certified Project Manager),
  • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).
 • Forma egzaminu: elektroniczna,
 • Język egzaminu: polski,
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi,
 • Czas trwania: 150 minut,
 • Liczba pytań: 68,
 • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® edcyja 6, którą można zakupić za dodatkową opłatą.
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów).
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, próbne testy egzaminacyjne, materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem przesyłany e-mailem
 • Egzamin - informacje szczegółowe znajdują się w zakładce Egzamin.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez PEOPLECERT International Limited.
 
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
 
 
PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2 Accredited Training Organization logo® jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_P2P_2017 - Egzamin PRINCE2® Pracitioner 2017

Egzamin dodatek obowiązkowy:

 • Voucher na egzamin - 1350 PLN

Informacje o egzaminie:

 • Warunki przystąpienia do egzaminu: dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu oraz posiadanie jednego z poniższych certyfikatów:

  - PRINCE2® Foundation lub Practitioner (edycja 2009 lub 2017),
  - Project Management Professional (PMP),
  - Certified Associate in Project Management (CAPM),
  - IPMA Level A® (Certified Projects Director),
  - IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager),
  - IPMA Level C® (Certified Project Manager),
  - IPMA Level D® (Certified Project Management Associate).

 • Forma egzaminu: elektroniczna,
 • Język egzaminu: polski,
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru (68 pytań), którego podstawą jest scenariusz wraz z informacjami dodatkowymi,
 • Czas trwania: 150 minut,
 • Liczba pytań: 68,
 • Podczas egzaminu można korzystać z papierowej wersji podręcznika Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017,
 • Próg zdawalności: 55% poprawnych odpowiedzi (38 punktów)

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 03-02 do 04-02-2022