ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

PC_DevOps_F PeopleCert DevOps Fundamentals

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem tego 2-dniowego akredytowanego szkolenia DevOps Fundamentals jest pomoc w:
 • Zrozumieniu nowoczesnej organizacji IT o wysokiej prędkości (High-Velocity IT) oraz kultury, praktyk i automatyzacji związanych z Full Stack Development,
 • Przygotowaniu do efektywnej pracy w środowisku DevOps, także jako członek zespołu.

Certyfikacja na poziomie Fundamentals jest również warunkiem wstępnym do zaawansowanej certyfikacji PeopleCert DevOps Leadership oraz DevOps Engineering.
Uczestnicy
 • Każdy, kto chce zrozumieć pryncypia, praktyki i kulturę DevOps i Full Stack Development, zmierzające do szybszego i częstszego wdrażanie zmian w rozwiązaniach IT, bez poświęcania jakości i niezawodności usług biznesowych wspieranych przez IT
 • Osoby pracujące w zespołach DevOps, które chcą lepiej zrozumieć swoją rolę i przyśpieszyć działanie całego zespołu
 • Organizacje, które zaczęły lub dopiero zamierzają zaszczepić u siebie pojęcia i sposób myślenia zgodny z modelem DevOps
 • Pracownicy i menadżerowie odpowiedzialni za przeprowadzenie transformacji DevOps
 • Konsultanci, wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy cyfrowych usług lub usług wspieranych przez IT.
Wymagania wstępne
Brak
Czego się nauczysz
Na koniec tego kursu będziesz rozumiał i potrafił praktycznie zastosować:
 • Kluczowe koncepcje DevOps leżące u podstaw C.A.L.M.S., Trzech dróg (The Three Ways), Ciągłego dostarczania (Continuous Delivery) oraz Full Stack Development
 • Kulturę DevOps, przywództwo transformacyjne oraz strukturę i pracę w zespole DevOps
 • 15 najistotniejszych praktyk DevOps
 • Zwinne zarządzanie projektami (Agile Service Management) oraz metodykę Scrum w środowisku DevOps
 • Kluczowe pojęcia z zakresu chmury obliczeniowej i wirtualizacji, automatyzacji procesu wdrażania (Deployment Pipeline) oraz architektury dla ciągłego dostarczania.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Dzień 1:
 • Wprowadzenie do DevOps (Czym jest DevOps? Historia DevOps; DevOps Full Stack)
 • Moduł 1: Pilna potrzeba DevOps (Wartość dla biznesu i jej wymiary; Zewnętrzne czynniki napędzające zmiany; Cele organizacyjne DevOps; IT i silosy; Negatywny wpływ biurokracji; Złożone procesy powodujące marnotrawstwa; Wymagana duża zmiana; Opadająca spirala IT; IT i DevOps)
 • Moduł 2: Kluczowe zasady i koncepcje DevOps (C.A.L.M.S.; Trzy drogi; Ciągłe dostarczanie w procesie wdrożeniowym; DevOps zmienia ludzi, kulturę, procesy, praktyki, technologię i automatyzację)
 • Moduł 3: The Full Stack – ludzie i kultura (Kultura organizacyjna; Znaczenie współpracy; Czym jest przywództwo transformacyjne? Zasady przywództwa w transformacji; Zespoły; Modele organizacyjne dla DevOps; Ewolucja zespołów DevOps; DevOps wymaga praktycznych specjalistów; Zmiana na zespoły dostarczające produkty i platformy; Budowanie cross-funkcjonalnego zespołu)

Dzień 2:
 • Moduł 4: The Full Stack – procesy i praktyki (DevOps i inne metodyki; Głos klienta; Zarządzanie relacjami; Lean do optymalizacji procesów; Mapowanie strumienia wartości; Zarządzanie wiedzą; Zarządzanie wizualne; Zwinne zarządzanie projektami i Scrum; Przesunięcie w lewo w testowaniu; Kontrola zmian; Zarządzanie konfiguracją usług; Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami; Zarządzanie incydentami; Zarządzanie problemami i Kaizen; Ciągłe doskonalenie; Antykruchość)
 • Moduł 5: The Full Stack – technologia i automatyzacja (Automatyzacja i Full Stack; Automatyzacji procesu wdrażania; Narzędzia DevOps; Etapy automatyzacji DevOps; Technologia i przetwarzanie w chmurze; Wdrażanie chmury i modele świadczenia usług w chmurze; Architektura dla ciągłego dostarczania; Zespoły dostarczające produkty i platformy; Konteneryzacja i mikro-usługi; APIs)
 • Podsumowanie kursu
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
 • Wskazówki egzaminacyjne
 • Egzamin certyfikacyjny PeopleCert DevOps Fundamentals
Informacje dodatkowe
Pakiet uczestnika obejmuje:
 • Materiał do przeczytania przed kursem
 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Zalecana lektura dodatkowa
 • Glosariusz DevOps
 • Wskazówki egzaminacyjne
 • Próbny egzamin DevOps Fundamentals z kluczem odpowiedzi

Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: PL lub EN
 • Język materiałów: EN
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 uczestników
 • Wymagania wstępne: brak
 • Akredytacja przyznana Asseco Data Systems przez PeopleCert
 • Zgodnie z polityką PeopleCert szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie razem z egzaminem

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Egz_PC_DevOps_F - EgzaminPeopleCert DevOps Fundamentals

Cena netto egzaminu na koniec szkolenia [1 osoba]: 850 PLN
Voucher na egzamin online do wykorzystania w późniejszym terminie, płatny dodatkowo do ceny egzaminu: 120 PLN
Zgodnie z polityką PeopleCert szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie razem z egzaminem.

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

  Informacje o egzaminie:

 • - Sposób realizacji: egzamin na koniec szkolenia lub voucher
 • - Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • - Czas trwania: 60 minut (90 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • - Liczba pytań: 40
 • - Próg zdawalności: 70% prawidłowych odpowiedzi (28/40)
 • - Język egzaminu: EN
 • - Brak możliwości korzystania z książek
 • - Ważność certyfikatu: bezterminowo

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń