ITIL® i Zarządzanie usługami / DevOps

PC_DevOps_L PeopleCert DevOps Leadership

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

Brak logo dostawcy

Informacje o szkoleniu
Celem tego 2-dniowego akredytowanego szkolenia DevOps Leadership jest pomoc w:
 • Zostaniu skutecznym liderem zespołu DevOps,
 • Przeprowadzeniu organizacji poprzez transformację DevOps do nowoczesnej organizacji IT o wysokiej prędkości (High-Velocity IT).

Certyfikacja na poziomie Fundamentals jest warunkiem wstępnym do szkolenia i egzaminu PeopleCert DevOps Leadership.
Uczestnicy
 • Każdy, kto chce zostać skutecznym liderem zespołu DevOps
 • Osoby, które chcą zrozumieć pryncypia, narzędzia i praktyki DevOps Full Stack oraz zdobyć umiejętności skutecznego i efektywnego stosowania narzędzi
 • Organizacje, które zaczęły lub dopiero zamierzają zaszczepić u siebie pojęcia i sposób myślenia zgodny z modelem DevOps
 • Pracownicy i menadżerowie odpowiedzialni za przeprowadzenie transformacji DevOps
 • Konsultanci, wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy cyfrowych usług lub usług wspieranych przez IT.
Wymagania wstępne
Certyfikat PeopleCert DevOps Fundamentals
Czego się nauczysz
Na koniec kursu będziesz mógł wykazać się wiedzą, zrozumieniem i praktycznym zastosowaniem następujących tematów:
 • Co to znaczy być przywódcą? Czym jest przywództwo dla DevOps?
 • Jak poprowadzić organizację poprzez transformację DevOps?
 • Uświadomienie pilności DevOps
 • Wyjaśnienie i uspójnienie celów biznesowych
 • Stworzenie wizji i strategii transformacji
 • Zidentyfikowanie i wywieranie wpływu na kluczowych interesariuszy
 • Przywództwo w kulturze samoorganizujących się, cross-funkcjonalnych zespołów
 • Zbieranie, przekazywanie i wdrażanie informacji zwrotnej
 • Umożliwienie przepływu w strumieniu wartości
 • Dzielenie pracy na iteracje, aby przyspieszyć naukę i eksperymentowanie
 • Przywództwo dla ciągłego dostarczania
 • Przywództwo w kulturze ciągłego doskonalenia
 • Przywództwo dla innowacji
 • Poprawa odporność organizacyjnej i zrównoważony rozwój.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Dzień 1:
 • Wprowadzenie: Co to znaczy być przywódcą? Czym jest przywództwo DevOps?
 • Moduł 1: Wyjaśnienie i uspójnienie transformacji DevOps i dostarczania wartości (Jak poprowadzić organizację poprzez transformację DevOps? Uświadomienie pilności DevOps)
 • Moduł 2: Planowanie i podejście do transformacji DevOps (Stworzenie wizji i strategii transformacji; Zidentyfikowanie i wywieranie wpływu na kluczowych interesariuszy)

Dzień 2:
 • Moduł 3: Zaangażowanie i wdrożenie DevOps Full Stack (Przywództwo w kulturze samoorganizujących się, cross-funkcjonalnych zespołów; Zbieranie, przekazywanie i wdrażanie informacji zwrotnej; Umożliwienie przepływu w strumieniu wartości; Dzielenie pracy na iteracje, aby przyspieszyć naukę i eksperymentowanie; Przywództwo dla ciągłego dostarczania).
 • Moduł 4: Walidacja wyników i podtrzymywanie transformacji DevOps (Przywództwo w kulturze ciągłego doskonalenia; Przywództwo dla innowacji; Poprawa odporność organizacyjnej i zrównoważony rozwój)
 • Podsumowanie kursu
 • Egzamin próbny i omówienie wyników
 • Wskazówki egzaminacyjne
 • Egzamin certyfikacyjny PeopleCert DevOps Leadership
Informacje dodatkowe
Pakiet uczestnika obejmuje:
 • Podręcznik uczestnika szkolenia zawierający prezentację szkoleniową
 • Specyfikacja wymagań egzaminacyjnych
 • Zalecana lektura dodatkowa
 • Glosariusz DevOps
 • Wskazówki egzaminacyjne
 • Próbny egzamin DevOps Leadership z kluczem odpowiedzi

Organizacja szkolenia:
 • Rodzaj szkolenia: grupa zamknięta lub klasa zdalna
 • Język szkolenia: PL lub EN
 • Język materiałów: EN
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 uczestników
 • Wymagania wstępne: Certyfikat PeopleCert DevOps Fundamentals
 • Akredytacja przyznana Asseco Data Systems przez PeopleCert
 • Zgodnie z polityką PeopleCert szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie razem z egzaminem

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

Egz_PC_DevOps_L - Egzamin PeopleCert DevOps Leadership

Cena netto egzaminu na koniec szkolenia [1 osoba]: 1100 PLN
Voucher na egzamin online do wykorzystania w późniejszym terminie, płatny dodatkowo do ceny egzaminu: 120 PLN
Zgodnie z polityką PeopleCert szkolenia akredytowane sprzedawane są wyłącznie razem z egzaminem.

Egzamin jest organizowany w ostatnim dniu szkolenia.

  Informacje o egzaminie:

 • - Sposób realizacji: egzamin na koniec szkolenia lub voucher
 • - Rodzaj egzaminu: test wielokrotnego wyboru (1 prawidłowa odpowiedź z 4)
 • - Czas trwania: 60 minut (90 minut dla osób dla których angielski nie jest językiem ojczystym)
 • - Liczba pytań: 20
 • - Próg zdawalności: 70% prawidłowych odpowiedzi (14/20)
 • - Język egzaminu: EN
 • - Brak możliwości korzystania z książek
 • - Ważność certyfikatu: bezterminowo

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń