Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

PF-010P Efektywne przywództwo

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Dzisiejsze zarządzanie, głównie w okresie zmiany, wymaga od menedżera by posiadał cechy lidera i przywódcy. To od pomysłowości tych osób, ich stanowczości we wdrażaniu pomysłów w życie, ich stylu pracy oraz kontaktom z innymi pracownikami zależy sukces całej organizacji. Wszyscy praktycy i teoretycy zarządzania są zgodni, że podstawowe umiejętności w tym zakresie są związane ze zdolnością przyjmowania roli przywódcy.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób przejmujących w firmie funkcje menedżera, związane z kierowaniem pracą i rozwojem innych ludzi, lub osób chcących usystematyzować swoją wiedzę w zakresie zarządzania.

Czego się nauczysz
 • Jak zdefiniować pojęcie przywództwa?
 • Jak przywództwo związane jest z rolą organizacyjną?
 • Jak rozpoznać własny potencjał na przywódcę?
 • Jak budować swój autorytet jako przełożonego?
 • Jak rozwijać własne zdolności jako przywódcy?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Kadra zarządzająca – rola w strukturze firmy:
 • Kadra menedżerska jako źródło norm i wartości
 • Kreowanie misji i wizji firmy
 • Procesowe ujęcie roli lidera.
Przywództwo -  zasady skutecznego przywództwa:
 • Osobiste predyspozycje do bycia liderem
 • Źródła władzy
 • Budowanie autorytetu.
Funkcje menedżerskie w efektywnie zarządzanej organizacji:
 • Planowanie – zarządzanie przez cele wysokiej jakości
 • Organizowanie pracy podwładnych
 • Kierowanie i kontrola działań podwładnych.
Umiejętności interpersonalne przywódcy z autorytetem:
 • Delegowanie zadań – wyznaczonych celów
 • Motywowanie i rozwój podwładnych
 • Przekazywanie pozytywnej i konstruktywnej informacji zwrotnej.
Budowanie efektywnych zespołów:
 • Co decyduje o tym, że zespół pracuje efektywnie
 • Zasady pracy zespołowej
 • Role w zespole na podstawie modelu Belbina.
Zrozumienie motywacji zespołu – sytuacyjny model zarządzania:
 • Autodiagnoza lidera
 • Autodiagnoza podległego zespołu
 • Skuteczność realizacji zadań w kontekście motywacji indywidualnej.

Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie