Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

PF-014P Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Rozwiązywanie problemów oraz podejmowanie decyzji to dwa aspekty tego samego procesu. Sprawność w tym zakresie wymaga opanowania szeregu technik związanych z analizą sytuacji problemowej oraz wyborem optymalnych wariantów. Szkolenie to bazuje na łączeniu proponowanych technik z przykładami prezentowanymi przez uczestników zajęć.

Czego się nauczysz
 • Jak w sposób twórczy rozwiązywać problemy?
 • Jak stać się osobą twórczą „rutynowo”, czyli co to znaczy być twórczym na co dzień?
 • Jak uniknąć pułapek decyzyjnych?
 • Jak podejmować decyzje w sytuacji niepewności i braku informacji?
 • Jak wykorzystywać zespół w procesie podejmowania decyzji?
 • Jak zespół może wspierać a jak przeszkadzać w procesie rozwiązywania problemów?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Rozwiązywanie problemów w kontekście pełnego wykorzystania ludzkich możliwości:
 • Model funkcjonowania umysłu
 • Myślenie wertykalne a myślenie lateralne
 • Kluczowe pytania dotyczące rozwiązywania problemów - informacje, innowacje, decyzyjność.
Zasady kreatywnej pracy nad problemem:
 • Zasada różnorodności i racjonalnej irracjonalności
 • Zasada odroczonego wartościowania i kompetentnej niekompetencji
 • Zasada aktualności i ludyczności.
Techniki przygotowujące do pracy nad problemem:
 • Circept i kruszenie
 • Kontrolna lista pytań
 • Czasowniki modyfikujące.
Techniki określania problemu:
 • Diagram ryby Ishikawy
 • Trądzik
 • Karty kontrolne.
Techniki grupowego i indywidualnego rozwiązywania problemu:
 • Techniki kombinatoryczne
 • Techniki oparte na modelu
 • Techniki transformacyjne.
Techniki podejmowania decyzji:
 • Technika ścieżek decyzyjnych
 • Analiza  SWOT z dynamizacją
 • Porównanie parami i inne.
Podstawowe zniekształcenia procesu decyzyjnego:
 • Tendencja centralna
 • Efekt kontrastu i aureoli
 • Efekt pierwszeństwa i świeżości.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń