Umiejętności biznesowe / Przywództwo i zarządzanie

PF-022P Organizacja pracy w zespołach projektowych

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy nabędą umiejętności niezbędne do pełnienia roli kierownika projektu w zakresie funkcji kierowniczych niezbędnych do organizowania pracy projektowej, poznają metody wzmacniania pozytywnych cech lidera i członków zespołu projektowego. Nauczą się wzmacniać i budować własny autorytet oraz umiejętnie kontrolować i oceniać pracę zespołu.
Czego się nauczysz
 • Jak kierować zespołem projektowym?
 • Jak planować i organizować pracę, rozdzielać zadania i odpowiedzialność?
 • Jak wykorzystać potencjał zespołu projektowego?
 • Jak motywować członków zespołu projektowego?
 • Jak delegować zadania?
 • Jak kontrolować pracę zespołu projektowego?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Kierownik czy Lider:
 • Definiowanie roli lidera versus kierownika projektu
 • Przywództwo w procesie zarządzania projektami
 • Podstawowe zadania lidera – jak stworzyć wizję, która zarazi innych.
Autorytet kierownika projektu:
 • Źródła autorytetu: władza formalna, władza oparta o kompetencje
 • Mocne strony w budowanie autorytetu Kierownika Projektu
 • Złodzieje autorytetu.
Kierownik Projektu, jako osoba kierująca ludźmi:
 • Planowanie i zarządzanie czasem pracy zespołu
 • Podział i kontrola zadań członków zespołu
 • Motywowanie i delegowanie zadań.
Ocena pracy członków zespołu projektowego:
 • Indywidualna informacja zwrotna jako bieżąca ocena pracy
 • Okresowa ocena pracy członków zespołu projektowego
 • Jak motywować podczas rozmów oceniających.
Trudne sytuacje w praktyce Kierownika Projektu:
 • Prowadzenie trudnych spotkań
 • Przeprowadzanie trudnych rozmów indywidualnych
 • Wykorzystanie technik zachowań asertywnych w budowaniu relacji z zespołem.

Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie