Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

PF-030P Budowanie relacji - komunikacja wewnętrzna

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy nabędą umiejętności rozwoju efektywnej współpracy opartej na skutecznym przepływie informacji oraz wykorzystywaniu indywidualnych doświadczeń do rozwiązywania wspólnych problemów przy jednoczesnym zachowaniu relacji opartych na wzajemnym szacunku.
Czego się nauczysz
 • Jak zadawać pytania służące pozyskaniu wszystkich istotnych informacji?
 • Jak samemu jasno i zwięźle przekazywać informacje?
 • Jak komunikować własne potrzeby?
 • Jak uwzględniać sytuację i punkt widzenia rozmówcy?
 • Jak udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej i egzekwować zobowiązania?
 • Jak budować relacje oparte na wzajemnym szacunku?
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami własnymi i rozmówcy?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Budowanie świadomej percepcji:
 • Komunikacyjny model von Thun'a
 • Aktywne słuchanie i poszukiwanie faktów
 • Otwarte komunikowanie własnych opinii i potrzeb – okno Joharego.
Kreowanie pozytywnych nastawień:
 • Rozpoznawanie potrzeb innych i odpowiadania na nie
 • Identyfikacja własnych postaw wobec innych – analiza transakcyjna
 • Wpływ nastawień i przekonań na jakość budowanych relacji.
Informacja zwrotna w komunikacji wewnętrznej:
 • Rola pozytywnej informacji zwrotnej
 • Konstruktywna informacja zwrotna
 • Efektywne wykorzystanie informacji zwrotnej do własnego rozwoju.
Metody rozwoju w budowaniu relacji:
 • Peer to peer coaching oraz intermentoring
 • Powielanie dobrych praktyk
 • Szanowanie cudzej indywidualności.
Konflikt i jego natura:
 • Definicja i rodzaje konfliktów
 • Pozytywna funkcja konfliktu
 • Koło konfliktu.
Emocje w budowaniu relacji:
 • Identyfikacja własnych emocji oraz emocji rozmówcy
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Egzekwowanie zobowiązań.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie