Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-032P Diagnoza potrzeb szkoleniowych i ocena efektywności szkoleń

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Szkolenie dostarczy uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności koniecznych do szybkiego i rzetelnego diagnozowania potrzeb szkoleniowych organizacji, określania efektów szkoleniowych oraz realizowania procesu szkoleń w oparciu o zdiagnozowane potrzeby.

Czego się nauczysz
 • Jak efektywnie diagnozować potrzeby szkoleniowe?
 • Jak określać potrzeby szkoleniowe?
 • Jak mierzyć efektywności szkoleń, w tym określać rentowność projektów szkoleniowych?
 • Jak organizować szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami?
 • Jak zwiększyć efektywność szkoleń?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Diagnoza potrzeb szkoleniowych:
 • Elementy systemu identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 • Narzędzia komunikacji o potrzebach w organizacji
 • Procedury identyfikacji potrzeb szkoleniowych w oparciu o kompetencje zawodowe.
Określanie kompetencji oraz pożądanego ich poziomu:
 • Metoda 180 stopni z wykorzystaniem skal obserwacyjnych
 • Metoda 360 stopni z wykorzystaniem skal obserwacyjnych
 • Badanie przy użyciu testów kompetencyjnych.
Ważne działania uzupełniające przy określaniu potrzeb szkoleniowych:
 • Badanie przy użyciu Assessment/Development Center
 • Dobór metod i narzędzi do określenia potrzeb szkoleniowych
 • Analiza wyników badania potrzeb szkoleniowych.
Ocena efektywności i rentowności:
 • Szacowanie rentowności wybranych inwestycji szkoleniowej – model ROI Phillipsa
 • Izolowanie efektów szkoleniowych od innych czynników
 • Zamiana efektów szkoleniowych na pieniądze.
Etapy realizacji procesu oceny efektów szkoleniowych:
 • Projektowanie procesu oceny efektów szkoleniowych
 • Identyfikacja krytycznych obszarów efektywności szkoleniowej
 • Wybrane narzędzia oceny efektywności szkoleniowej.
Organizacja i planowanie szkolenia:
 • Identyfikacja celów szkoleniowych
 • Metody i formy szkoleniowe
 • Narzędzia wspierające skuteczność szkolenia.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie