Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-033P Zarządzanie talentami

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Podczas zajęć uczestnicy nauczą się, jak w praktyce dostrzegać ukryte zasoby swoich pracowników, co pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie zasobów oraz lepszą komunikację z nimi. Dowiesz się, jak motywować i delegować zadania wybitnym jednostkom.
Czego się nauczysz
 • Jak definiować i rozumieć pojecie talentu w organizacji?
 • Jak rozpoznawać talenty posiadane przez pracowników?
 • Jak pozyskiwać nowe talenty?
 • Jak wiązać talenty pracowników z wykonywaną przez nich pracą?
 • Jak pobudzać potencjał posiadany przez pracowników?
 • Jak rozwijać talenty innych?
 • Jak zarządzać talentami?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Pojęcie talentu w organizacji:
 • Definiowanie talentu
 • Rodzaje talentów
 • Identyfikacja talentu w organizacji.
Rekrutacja talentów:
 • Budowa modelu stanowiska
 • Wartości firmy i jej kultura organizacyjna – podpora i zachęta dla nowego talentu
 • Badanie kompetencji zawodowych kandydatów na talent w firmie.
Realizowanie strategii budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy:
 • Diagnoza potrzeb potencjalnych kandydatów na talent
 • Propagowanie wartości i kultury organizacyjnej w środowisku potencjalnych talentów
 • Planowanie ścieżek kariery.
Wykorzystanie talentów:
 • Badanie i ocena potencjału, talentów, umiejętności i wartości zatrudnionych już pracowników
 • Wyłanianie naturalnych talentów
 • Wspieranie talentów w rozwoju.
Zarządzanie talentami:
 • Delegowanie zadań – stawianie celów zgodnych z potencjałem
 • Motywacja dopasowana do indywidualnej charakterystyki członka zespołu.
 • Dostosowana kontrola realizacji celów i informacja zwrotna.
Systemy zarządzania talentami:
 • Badania oczekiwań i satysfakcji
 • Systemy ocen
 • Systemy motywacyjne.

Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie