Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-035P Rozmowy oceniające

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy nabędą umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych pracowników oraz nauczą się, jak w sposób precyzyjny formułować ocenę pracy podwładnych, jak maksymalizować efekt motywujący tych ocen, czy wreszcie, w jaki sposób oceniać pracę ludzi.

Czego się nauczysz
 • Jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe podwładnych i współpracowników?
 • Jak zawierać kontrakt rozwojowy?
 • Jak prowadzić rozmowę oceniającą?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak reagować na emocje podwładnych?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Zawieranie kontraktu rozwojowego:
 • Diagnoza, umiejętność obserwacji
 • Zadawanie pytań i prowadzenie rozmowy
 • Stawianie celów, określanie harmonogramu i zakresu wsparcia.
Wykorzystanie sytuacyjnego modelu zarządzania do określania potrzeb rozwojowych:
 • Diagnoza pracownika na poziomie realizowanych zadań
 • Korelacja umiejętności i zaangażowania
 • Wypracowanie indywidualnych wskazówek rozwojowych.
Udzielanie informacji zwrotnych:
 • Zasady udzielania pozytywnych informacji zwrotnych
 • Zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych
 • Komunikacja w procesie udzielania informacji zwrotnych.
Wzmacnianie zaangażowania:
 • Budowanie motywacji wewnętrznej pracownika
 • Motywacja w procesie udzielania informacji zwrotnych
 • Zasady i techniki motywowania.
Strategie rozmów oceniających:
 • Przygotowanie do realizacji rozmów oceniających pracowników
 • Techniki udzielania informacji zwrotnych wobec różnych pracowników
 • Rola menedżera w różnych etapach rozwoju zawodowego.

Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń