Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-037P Zarządzanie kompetencjami

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Uczestnicy szkolenia nauczą się planowania działań zmierzających do wdrożenia Systemu Kompetencji Zawodowych w organizacji. Będą potrafi li wprowadzać w swojej organizacji (lub dziale) elementy systemu zarządzania kompetencjami. Dzięki szkoleniu zrozumieją, jak usprawnić wybrane obszary ZZL. Poznają zasady konstruowania podstawowych narzędzi służących do opisu i diagnozy kompetencji.
Czego się nauczysz
 • Jak tworzyć katalogi kompetencji podstawowych i specjalistycznych?
 • Jak budować kompetencyjne opisy stanowisk pracy?
 • Jak wygląda metodologia i zasady realizacji audytu kompetencyjnego?
 • Jak budować plany rozwoju kompetencji?
 • Jak wdrażać wprowadzanie systemu kompetencji zawodowych?
 • Jak kontrolować i weryfikować realizację wdrażania systemu kompetencji zawodowych?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Opis etapów prac niezbędnych do wdrożenia polityki zarządzania kompetencjami:
 • Powołanie zespołu ds. profili kompetencji
 • Audyt organizacyjny
 • Warsztat Strategiczny – rodziny kompetencji, kompetencje krytyczne i strategiczne, harmonogram.
Podjęcie decyzji strategicznych w zakresach:
 • Grup kompetencji na poziomie firmy, wydziału, działu i stanowisk oraz pracowników
 • Miar kompetencji na powyższych poziomach
 • Określenie zakresu rozwoju kompetencji.
Planowanie wprowadzenia systemu kompetencji zawodowych:
 • Określenie planów krótko - i długoterminowych
 • Określenie wstępnej listy wskaźników skuteczności realizacji polityki
 • Zaplanowanie sposobu zarządzania kompetencjami.
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji opisowej:
 • Definicje kompetencji na wszystkich poziomach organizacji
 • Profile kompetencji na wszystkich poziomach organizacji
 • Miary kompetencji.
Projekty niezbędne do adaptacji systemu kompetencji:
 • Projekt zbierania i przetwarzania informacji o poziomie skuteczności działań
 • Plany i harmonogramy realizacyjne polityki zarządzania kompetencjami
 • Określenie terminów i osób odpowiedzialnych.
Wdrożenie Systemu Kompetencji Zawodowych:
 • Prace projektowe
 • Szkolenia osób objętych projektem i akcja komunikacyjna
 • Przeprowadzenia wdrożenia wraz monitoringiem i bieżącymi zmianami.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń