Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-038P Human Performence Improvement (HPI) - Zwiększenie efektywności organizacji

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Efektem warsztatu będzie raport opisujący organizację postrzeganą oczami uczestników spotkania. W nim pojawią się wnioski oraz rekomendacje dalszych działań mających usprawnić działanie organizacji w omawianych zakresach. Raport zawiera:
 • Charakterystykę niezbędnych działań rozwojowych w obszarze ZZL
 • Priorytety
 • Wskaźniki efektywności wyróżnionych działań
 • Spodziewane efekty.
Raport ten stanowi podstawę dla podjęcia decyzji dotyczącej tego, jakie działania rozwojowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi będą realizowane w perspektywie krótko i długoterminowej.
Czego się nauczysz
 • Jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze zasobów firmy?
 • Jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze struktury i procesów zachodzących w organizacji?
 • Jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze funkcjonowania informacji w firmie?
 • Jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w zakresie kompetencji?
 • Jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze funkcjonowania działań motywacyjnych?
 • Jak określać potrzeby rozwojowe oraz planować działania w obszarze funkcjonowania jakości życia w organizacji?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Weryfikacja głównych celów biznesowych w odniesieniu do misji, wizji i strategii organizacji:
 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu z perspektywy organizacji
 • Identyfikacja kluczowych czynników sukcesu z perspektywy poszczególnych obszarów biznesowych
 • Porównanie kluczowych czynników sukcesu z wartościami organizacji.
Stan obecny versus stan pożądany w zakresie efektywności wykorzystania zasobów ludzkich:
 • Identyfikacja obszarów rozwojowych
 • Określenie obszarów do rozwoju
 • Określenie zakresu pożądanych zmian.
Analiza przyczyn rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a pożądanym:
 • Zasoby i procesy biznesowe
 • Informacje i kompetencje
 • Motywacja i jakość życia w organizacji (wellness).
Realizacja działań w zakresie HPI:
 • Określenie możliwych działań rozwojowych
 • Weryfikacja zbieżności z kluczowymi wartościami i celami biznesowymi organizacji
 • Wybór optymalnych rozwiązań – technika grupy nominalnej.
Plan działań rozwojowych oraz sposoby realizacji i kontroli (wg zasady SMART):
 • Precyzyjne zdefiniowanie zakresu działań
 • Zaangażowane osoby
 • Zakładane rezultaty, mierniki sukcesu oraz terminy realizacji.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń