Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-040P Train the Trainers

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest zapewnienie uczestnikowi szkolenia możliwości zdiagnozowania swoich mocnych i słabych stron jako trenera, przećwiczenie interaktywnych metod pracy z grupą. Oprócz tego uczestnik zdobędzie wiedzę o procesie grupowym jak i zasadach tworzenia programu szkolenia dostosowanego do potrzeb uczestników. Uczestnik szkolenia będzie realizował fragment zajęć.
Czego się nauczysz
 • Jak diagnozować potrzeby szkoleniowe?
 • Jak projektować programy szkoleń?
 • Jak wykorzystywać proces grupowy w prowadzeniu szkoleń?
 • Jak podnosić efektywność zajęć?
 • Jak wykorzystywać interaktywne metody prowadzenia zajęć?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Ogólne zasady uczenia się dorosłych:
 • Uniwersalne etapy procesu uczenia się
 • Jak uczą się dorośli – preferowany styl uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych.
Przygotowanie i organizacja szkolenia:
 • Charakterystyka odbiorcy i wynikające z niej cele szkoleniowe
 • Struktura, plan spotkania, przygotowanie materiałów
 • Metody interaktywne – analiza i opis.
Budowanie pierwszego wrażenia:
 • Autoprezentacja
 • Zasady prezentacji materiału
 • Diagnoza nastawienia grupy, zawarcie kontraktu i ustalenie norm.
Prowadzenie ćwiczeń i wykorzystanie pomocy dydaktycznych:
 • Polecenia i instrukcje
 • Obserwacje i interwencje
 • Omówienia i podsumowania.
Proces grupowy:
 • Cele i motywacje członków grupy
 • Reakcje i komunikaty grupy (poziom jawny i ukryty)
 • Etapy rozwoju grupy, role i zadania grupowe.
Reagowanie w trudnych sytuacjach:
 • Przejawy oporu i niechęć grupy
 • Jak radzić sobie z krytyką i manipulacją
 • Wspieranie rozwoju grupy.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń