Umiejętności biznesowe / Profesjonalny HR

PF-041P Motywacyjne systemy wynagradzania

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest uporządkowanie dotychczasowej wiedzy i nabycie umiejętności wykorzystywania pozafinansowych i finansowych systemów motywacyjnego wynagradzania pracowników poprzez zrozumienie przyczyn, następstw oraz wzajemnych powiązań i działań w różnych obszarach związanych z motywacyjnym wynagradzaniem pracowników z poziomu firmy.
Czego się nauczysz
 • Jak konstruować rozwiązania systemowe w zakresie wynagradzania zależnie od misji, strategii i celów firmy?
 • Jak budować zasady rozwiązań systemowych wspierających wynagradzanie? funkcjonowania i powiązań?
 • Jak kreować funkcjonowanie i powiązania różnych rozwiązań systemowych wspierających wynagradzanie pracowników?
 • Jak konstruować kluczowe narzędzia i rozwiązania przydatne przy budowaniu systemu wynagrodzeń?
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Motywacja, a wynagrodzenie:
 • Teoretyczne podstawy motywacji pracowników
 • Czym właściwie jest motywacja
 • Pięć obszarów motywacji - czy można je przełożyć na rozwiązania systemowe.
Rozwiązania oparte na odpowiedzialności i zadaniach – wynagrodzenie zasadnicze:
 • Wartościowanie stanowisk jako podstawa do ustaleń wynagrodzeń zasadniczych
 • Metody analityczno – punktowe
 • Określanie i definiowanie kryteriów wartościowania.
Przygotowanie procesu wartościowania w organizacji:
 • Przebieg procesu wartościowania stanowisk pracy
 • Budowanie taryfikatorów płac na podstawie wartościowania
 • Pięć sposobów zarządzanie podwyżkami płac w oparciu o różne zmienne.
Rozwiązania oparte na procesach i wynikach – wynagrodzenie zmienne:
 • Wykorzystanie elementów Ballanced Scorecard (BSC) w zarządzaniu przez cele
 • „Księga ZPC” – tworzenie, składowe, wskaźniki dla różnych służb
 • Powiązanie wyników ZPC z motywatorami finansowymi i pozafinansowymi.
Motywatory pakietowe i „kafeteryjne”:
 • Pojęcie wynagrodzeń pakietowych i kafeteryjnych
 • Nietypowe rozwiązania motywacyjne
 • Potencjalne powiązania z innymi systemami ZZL.
Rozwiązania oparte na strukturze organizacji:
 • Systemowe i indywidualne ścieżki kariery
 • Macierze uprawnień, a ścieżki kariery poziomej
 • Potencjalne powiązania z wynagrodzeniem finansowym i pozafinansowym.
Uwarunkowania projektowania i wdrażania rozwiązań systemowych w zakresie wynagradzania:
 • Aspekty formalno-prawne
 • Partycypacyjne metody pracy
 • Podejście projektowe przy wdrożeniu motywacyjnych rozwiązań w zakresie wynagradzania.
Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie