Zarządzanie projektami i programami / Project Management Institute (PMI)®

PMI_PMBOK_6 Zarządzanie projektami według PMBOK® Guide (6th Edition)

Czas trwania:

5 dni / 40 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 300,00 zł
Cena promocyjna: 3 900,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 400,00 zł
Cena promocyjna: 3 100,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 400,00 zł
Cena promocyjna: 3 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU: 35 (T:30, L:3, S:2)

Uczestnicy tego pięciodniowego szkolenia poznają sposoby realizacji złożonego projektu w oparciu o standard PMBOK® Guide opracowany przez Project Management Institute (PMI)®. Podczas szkolenia przekażemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na skuteczną realizację projektu. Szkolenie opracowane zostało na podstawie standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide; 6th Edition”).

Czego się nauczysz

 • Zarządzania projektami i zasobami ludzkimi w projekcie, z wykorzystaniem dobrych praktyk zawartych w PMBOK® Guide.
 • Inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i kontrolowania oraz zamykania złożonych projektów.
 • Jak wybrać i dostosować do swojej organizacji projektowej metodę i techniki zarządzania w 10 obszarach wiedzy.

 

Wymagania wstępne

 • Udział w innym szkoleniu z zakresu zarządzania projektami.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Pojęcia podstawowe i otoczenie realizacji projektów - kontekst organizacyjny zarządzania projektami, role i odpowiedzialności w projekcie, miejsce projektu w stosunku do reszty działań organizacji.
 • Model przepływu procesowego PMBOK® Guide - cykl życia projektu i grupy procesów (inicjowanie projektu, planowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola, zamknięcie); rola poszczególnych procesów w każdej z grup, cele procesów, umiejscowienie w schemacie działań według modelu PMBOK® Guide.
 • Grupa procesów inicjowania projektu - reguły poprawnego i skutecznego inicjowania projektu, role w ramach działań przewidywanych przez model procesowy, rekomendowane techniki i narzędzia, a także zawartość i wzorce wymaganych dokumentów. Uzupełnienie wiedzy teoretycznej przez ćwiczenia, podczas których odbywa się realizacja wymaganych elementów inicjujących projekt dla przestawionego studium przypadku.
 • Grupa procesów planowania projektu - dobre zaplanowanie projektu jako warunek skutecznej realizacji, stąd działaniom w procesach planowania poświęcona jest podczas szkolenia szczególna uwaga. Szczegółowe omówienie wymaganych działań planistycznych we wszystkich zdefiniowanych przez PMBOK® Guide obszarach wiedzy o zarządzaniu projektem – integracji zarządzania projektem, zarządzaniu zakresem, czasem, kosztami, ryzykiem, jakością, komunikacją, zasobami, interesariuszami oraz zamówieniami zewnętrznymi. Techniki i narzędzia stanowiące podstawę warsztatu Kierownika Projektu. Praktyczne ćwiczenia przygotowujące do samodzielnego opracowywania planu zarządzania projektem w taki sposób, aby projekt mógł być dobrze zrealizowany i skutecznie kierowany.
 • Grupy procesów realizacji oraz monitorowania i kontroli - działanie wymagane na etapie realizacji projektu. Z uwagi na ścisłe powiązanie, procesy umieszczone w modelu PMBOK® Guide, w grupach realizacji oraz monitorowania i kontroli omawiane są łącznie, pokazując ich wzajemne współzależności. Działania i użyteczne narzędzia wspierające na tym etapie realizacji projektu, z uwzględnieniem zarządzania wiedzą w środowisku projektowym.
 • Grupa procesów zamknięcia projektu – rozliczenie projektu i ocena uczestników; działania umożliwiające wzbogacanie wiedzy organizacji i zwiększanie jej skuteczności w przyszłości, poprzez gromadzenie doświadczeń, zarówno pozytywnych jak i negatywnych oraz wyciąganie z nich wniosków.
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe w j. polskim, książka PMBOK® Guide 6th Edition w j. angielskim.
 • Szkolenie opracowane zostało na podstawie standardu Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide; 6th Edition”).
 • Udział w szkoleniu może być zaliczony przez Project Management Institute (PMI)® do puli godzin szkoleniowych wymaganych dla osób przygotowujących się do certyfikacji Project Management Professional®
 • Uczestnicy, po zakończeniu szkolenia, otrzymają dyplom wydany przez Asseco Data Systems S.A.

 

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie

 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

PMI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute Inc.
PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Warszawa
Od 05-09 do 09-09-2022 brak ikony
Wirtualna klasa
Od 10-10 do 14-10-2022