Zarządzanie projektami i programami / Project Management Institute (PMI)®

PMI_PMP Project Management Professional (PMP)® Exam Prep Course

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 4 300,00 zł
Cena promocyjna: 3 900,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 3 800,00 zł
Cena promocyjna: 3 490,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 3 800,00 zł
Cena promocyjna: 3 490,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
To trzydniowe szkolenie ma na celu pomóc uczestnikom w skutecznym przygotowaniu się do zdania organizowanego przez Project Management Institute (PMI)® egzaminu Project Management Professional®. Szkolenie pozwala na określenie i wypełnienie luk w wiedzy uczestnika, a w konsekwencji umożliwia skoncentrowanie procesu dalszej nauki na słabiej opanowanych obszarach wiedzy.
 
Czego się nauczysz
 • W jaki sposób stosuje się wytyczne standardu PMBOK® Guide w analizie pytań egzaminacyjnych Project Management Professional®.
 • Struktury egzaminu Project Management Professional® oraz sposoby konstruowania pytań.
 • Analizowania pytań i wybierania właściwych odpowiedzi.
 • Przygotujemy cię do zdania egzaminu Project Management Professional®.
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Doświadczeni kierownicy projektów, którzy planują podejście do międzynarodowej certyfikacji Project Management Professional®
 
Wymagania wstępne
 • Udział w szkoleniu zarządzanie projektami według PMBOK® Guide.
 • Doświadczenie w zarządzaniu projektami określone w wymaganiach dla kandydatów na egzaminy certyfikacyjne PMI.
 • Podstawowa znajomość języka angielskiego.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Jak się przygotowywać do zdawania egzaminu i jak stworzyć plan nauki?
 • Dobre rady ułatwiające zapamiętanie reguł i wzorów.
 • Dobre rady pomagające zrozumieć, w jaki sposób konstruowane i formułowane są pytania egzaminu Project Management Professional®.
 • Dobre rady pozwalające na skrócenie czasu nauki.
 • Dobre rady ułatwiające odpowiadania na pytania egzaminacyjne.
 • Dobre rady pozwalające na znalezienie kluczowych braków w wiedzy uczestnika z zakresu objętego egzaminem.
 • Przyczyny, dla których uczestnicy nie zdają egzaminu oraz sposoby uniknięcia ich błędów.
 • Ćwiczenia pozwalające na zrozumienie i zapamiętanie informacji, które trzeba wiedzieć na egzamin.
 • Rozumienie koncepcji i terminów związanych z PMI® (tzw. "PMI-izmy").
 • Szczegółowe omówienie: procesu zarządzania projektem, struktury zarządzania projektem, wszystkich obszarów zarządzania projektem (zarządzanie integracją, zarządzanie zakresem, zarządzanie czasem, zarządzanie kosztami, zarządzanie jakością, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie komunikacją, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie dostawcami, zarządzanie interesariuszami), odpowiedzialności zawodowej i etyki kierownika projektu.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: "PMP® Exam Prep" - książka autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy), oprogramowanie PM FASTrack™ - środowisko symulujące test PMP autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy), fiszki "Hot Topics" - materiał pomocniczy do nauki autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy), JumpStart™ - e-Learning wprowadzający do szkolenia PMP® Exam Prep autorstwa RMC Learning Solution (i.e. Rity Mulcahy)
 • Akredytacja: szkolenie licencjonowane jest przez RMC Learning Solutions. Podstawą merytoryczną szkolenia jest PMBOK® Guide 6th Edition oraz książka Rity Mulcahy "PMP® Exam Prep"
 
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco


PMI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute Inc.
PMBOK® Guide, PMI®, PMP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Insitute, Inc.
PMBOK® Guide, PMI®, PMP® are the registered trade marks of the Project Management Insitute, Inc.

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń