ITIL® i Zarządzanie usługami / Symulacje biznesowe ITSM

SBA Apollo 13 - an ITSM case experience™

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 350,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU: 7 PDU (T:3, L:3, S:1)


Apollo 13 – an ITSM case experience™ jest symulacją biznesową, podczas której uczestnicy w sposób praktyczny mogą sprawdzić metodykę ITIL®. W trakcie gry wykorzystywane są sytuacje, które miały miejsce podczas misji Apollo13. Uczestnicy wcielają się w pracowników Centrum Kontroli Lotów NASA, których zadaniem jest wsparcie załogi podczas misji.

Uczestnicy

Gra biznesowa Apollo 13 przeznaczona jest dla najwyższego kierownictwa firmy, które pragnie poznać celowość wprowadzenia usługowego modelu organizacji IT. Kierownictwa organizacji IT, które rozważa skorzystanie z najlepszych praktyk ITIL®. Kierowników ICT, właścicieli procesów, kierowników zespołów. Pracowników ICT potrzebujących większej wiedzy z zakresu budowy procesów ITIL®. Osób po szkoleniu ITIL® Foundation, które chcą przećwiczyć działanie procesów ITIL® w praktyce. Gra biznesowa Apollo 13 może być wykorzystana skutecznie przez każdą organizację usługową, obsługującą klientów.

Wymagania wstępne
 • Znajomość podstaw ITIL® lub znajomość zasad organizacji usługowych

Czego się nauczysz
 • zasad funkcjonowania organizacji usługowej, działającej w dynamicznym środowisku klientów i użytkowników

 • jak działają procesy oraz jaki mają wpływ na ciągłość biznesu

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Strategia usług: główne zasady strategii usług; aspekty finansowe usługi; strategia a organizacja; strategia, taktyka i działania.

 • Projektowanie usług: 5 aspektów projektowania; zarządzanie katalogiem usług; zarządzanie poziomem świadczenia usług; zarządzanie potencjałem wykonawczym; zarządzanie dostępnością; zarządzanie ciągłością usług; zarządzanie bezpieczeństwem informacji; zarządzanie dostawcami.

 • Przekazanie usług: planowanie i wsparcie przekazania; zarządzanie zmianami; zarządzanie zasobami i konfiguracją usług; zarządzanie wydaniami i wdrożeniami; walidacja i testowanie usług; ocena usług; zarządzanie wiedzą.

 • Eksploatacja usług: zarządzanie zdarzeniami; zarządzanie incydentami; realizacja wniosków; zarządzanie problemami; zarządzanie uprawnieniami dostępu; działania operacyjne procesów obecnych w innych fazach cyklu życia.

 • Ustawiczne doskonalenie usług (CSI): 7-stopniowy proces doskonalenia.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski lub angielski
 • Język materiałów: polski lub angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 osób
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez GamingWorks B.V.
ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń