ITIL® i Zarządzanie usługami / Symulacje biznesowe ITSM

SB_GrabPizza Grab@Pizza Business IT Alignment

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
Cena promocyjna: 1 100,00 zł
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU: 7 PDU (T:2, L:2, S:3)


Celem tej jednodniowej gry biznesowej jest zapoznanie uczestników z modelem Jerry’ego Luftmana zarządzania relacjami między IT i Biznesem oraz pokazanie korzyści, jakie przynosi jego wykorzystanie. Ponadto, uczestnicy będą mogli nauczyć się, jak przekłada się to na efektywność działań rynkowych.

Uczestnicy

Do gry biznesowej Grab@Pizza™ Business IT Alignment zapraszamy osoby odpowiedzialne za zarządzanie departamentami IT i departamentami biznesowymi, chcące skutecznie zintegrować procesy decyzyjne w obszarach Biznesu i IT, a także te, które chcą zapewnić, aby potrzeby biznesu przekładały się na adekwatne działania w obszarze IT. Największą skuteczność przynosi wspólny udział w symulacji kierownictwa biznesu i kierownictwa IT pozwalający na bieżąco dyskutować wzajemne relacje w odniesieniu do symulowanego modelu współdziałania. Praktykuje się wówczas zamianę ról, która pozwala na znacznie lepsze zrozumienie zadań i problemów, dzięki czemu łatwiej jest się później dopasować i współdziałać.

Czego się nauczysz
 • rozwiniecie swoje kompetencje biznesowe

 • skutecznego zarządzania popytem

 • wspólnego "przekładania" wymagań biznesowych na usługi IT

 • jak nadawać priorytety inwestycjom w IT i obciążać zasoby, w odniesieniu do utrzymania i wsparcia oraz innowacji i rozwoju

 • jakie są mechanizmy minimalizowania ryzyka biznesowego związanego z zapewnieniem ciągłości działania

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Komunikacja: wzajemne zrozumienie Biznesu i IT, wiedza o organizacji, działanie w oparciu o wypracowane standardy, dzielenie się wiedzą i praca zespołowa.

 • Umiejętność pomiaru wartości: metryki IT, metryki biznesowe i równowagi, umowy SLA, badania porównawcze, formalne oceny dojrzałości i ustawiczne doskonalenie.

 • Zakres działania i architektura: czytelne standardy, zintegrowana architektura, przejrzystość i elastyczność architektury, zarządzanie nowościami technologicznymi.

 • Partnerstwo: postrzeganie wartości IT w oczach Biznesu, udział IT w strategicznym planowaniu biznesu, wspólne cele, ryzyka oraz nagrody lub kary, zarządzanie programami IT, współpraca i zaufanie, sponsorzy biznesowi.

 • Nadzór IT (IT Governance)<strong>:</strong> planowanie strategii biznesowej i strategii IT, raportowanie i struktury organizacyjne, nadzór budżetowy, zarządzanie inwestycjami IT, komitety sterujące i nadawanie priorytetów.

 • Kompetencje: innowacyjność i przedsiębiorczość, ośrodki władzy w organizacji, styl zarządzania, gotowość do zmian, szkolenia w różnych obszarach organizacji, uwarunkowania społeczne, polityczne i zaufania, zatrudnianie i zwalnianie.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 7 do 12 osób reprezentujących zarówno Biznes, jak IT
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A.przyznana przez GamingWorks B.V.

Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie