ITIL® i Zarządzanie usługami / Symulacje biznesowe ITSM

SB_PoleStar PoleStar™ ITSM

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 350,00 zł
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

Celem symulacji jest przyśpieszenie i pogłębienie zrozumienia koncepcji procesowego zarządzania usługami IT w oparciu o bibliotekę ITIL® poprzez praktyczne jej zastosowanie w świecie wirtualnym, lecz rządzonym realnymi prawami ekonomii, poprzez przedstawienie znaczenia wzajemnego zrozumienia i współpracy na poziomie strategicznym między sferą biznesu a sferą IT w organizacji oraz praktyczne zaznajomienie z zarządzaniem cyklem życia usługi według ITIL®.

Uczestnicy

Osoby, które po szkoleniu podstawowym z zakresu zarządzania usługami informatycznymi według ITIL® chcą doświadczalnie zweryfikować, uporządkować i pogłębić uzyskaną wiedzę. Jest przeznaczona m.in. do kadry kierowniczej i pracowników komórek biznesowych, jak i informatycznych organizacji, w których wdraża się lub planuje się wdrożenie najlepszych praktyk według ITIL®. Dla liderów zespołów wsparcia informatycznego, właścicieli procesów ITSM oraz właścicieli usług IT. Profesjonalistów IT zaangażowanych w dostarczanie usług IT dla organizacji, a także przedstawicieli komórek biznesowych, reprezentujących odbiorców tych usług.

Wymagania wstępne
 • Rekomendowany jest wcześniejszy udział w szkoleniu ITIL® Foundation

Czego się nauczysz
 • pogłębisz i utrwalisz wiedzę na temat procesowego zarządzania usługami IT (ITSM) w oparciu o bibliotekę ITIL®

 • przećwiczysz jej zastosowanie w świecie wirtualnym, rządzonym realnymi prawami ekonomii

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Komunikacja w organizacji

 • Serwisdesk i Zarządzanie incydentami

 • Zarządzanie problemami i Analizy trendu

 • Zarządzanie dostępnością i Zarządzanie potencjałem wykonawczym

 • Zarządzanie zasobami i konfiguracją usług, Zarządzanie zmianami i Zarządzanie poziomem świadczenia usług

 • Zarządzanie wiedzą i Bazy wiedzy

 • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami

 • Zarządzanie ciągłością usług i Zarządzanie zdarzeniami

 • Zarządzanie dostawcami

 • Zarządzanie finansowe

 • Istota procesów oraz relacji między nimi

 • Sprawdzenie, jak rozwinęła się dojrzałość ITSM oraz jakie korzyści odniósł biznes

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 14 osób
 • Akredytacja: Akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez G2G3 Group Ltd
ITIL® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Terminy szkoleń