ITIL® i Zarządzanie usługami / Symulacje biznesowe ITSM

SB_ThePhoenix Symulacja biznesowa DevOps - The Phoenix Project

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 500,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 350,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU: 7 PDU (T:1, L:3, S: 3)

Dynamiczna symulacja biznesowa – The Phoenix Project™ jest idealnym narzędziem do:
 • Zapoznanie uczestników z celami DevOps, podstawowymi pojęciami, pryncypiami i praktykami pozwalającymi na ciągłe doskonalenie przepływu pomiędzy twórcami oprogramowania, a specjalistami IT. Ulepszone przepływy wpływają na lepszą zdolność projektowania, rozwijania, wdrażania i obsługi oprogramowania, a także szybsze realizowanie usług.
 • Doświadczenia pracy w modelu DevOps, podczas rozwiązywania praktycznych problemów.
 • Budowy świadomości biznesowej wśród pracowników.
 • Oceny organizacji i identyfikacji potencjalnych usprawnień.
 • Integracji i budowy cross-funkcjonalnego zespołu DevOps obejmującego biznes, developerów, testerów i specjalistów od operacji IT.
Uczestnicy
 • Szkolenie wprowadzające, dla każdego pracownika IT i dla partnera biznesowego, który chce zrozumieć pryncypia, praktyki i kulturę DevOps, zmierzające do szybszego i częstszego wdrażanie zmian w rozwiązaniach IT, bez poświęcania jakości i niezawodności usług biznesowych wspieranych przez IT.
 • Organizacje, które zaczęły lub dopiero zamierzają zaszczepić u siebie pojęcia i sposób myślenia zgodny z modelem DevOps.
 • Pracownicy i menadżerowie odpowiedzialni za przeprowadzenie transformacji DevOps.
 • Konsultanci, wewnętrzni i zewnętrzni dostawcy systemów i usług IT.
 • Najlepszym rozwiązaniem jest udział w szkoleniu przedstawicieli biznesu, developerów, testerów i specjalistów od operacji, którzy pracują razem lub dopiero planują zbudować wspólny zespół.
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Czego się nauczysz
 • Nauczysz się stosowania zasad DevOps w praktycznych życiowych sytuacjach.
 • Dowiesz się jak znajdywać równowagę pomiędzy wymaganiami umów SLA, a realizacją projektów IT zgodnie z planem
 • Poznasz korzyści, jakie DevOps może przynieść Twojemu Biznesowi.
 • Zwiększysz efektywność i skuteczność Twojego działu IT.
 • Dowiesz się, jak stworzyć lepszy przepływ pracy w Twoim zespole.
 • Rozwiniesz umiejętności i kompetencje do działania w środowisku DevOps.
 • Dowiesz się o roli Biznesu w sukcesie projektów IT.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Kluczowe zagadnienia poruszane w kolejnych rundach symulacji:

RUNDA 1.
 • Przepływ (Flow)
 • Wizualizacja
 • Proces
 • Wąskie gardła.

RUNDA 2.
 • Odpowiedzialność za produktu (Product Ownership)
 • Mapowanie strumienia wartości (VSM)
 • Praca planowana i nieplanowana
 • Informacja zwrotna
 • Komunikacja, współpraca
 • Zespoły cross-funkcjonalne.

RUNDA 3.
 • Minimalizowanie pracy w toku
 • ANDON (constraints, bottleneck, no flow)
 • Zmniejszenie wielkości zadań (batch size)
 • Testy integracyjne
 • Szybkie wdrażanie (ludzie, proces i technologia)
 • Wspólna wizja celów i wartości.

RUNDA 4.
 • Biznes, Rozwój, Operacje
 • Ciągłe uczenie się i eksperymentowanie
 • Coaching
 • Praca zespołowa.

Każda runda symulacji ma następującą strukturę:
 1. PRZYGOTOWANIE RUNDY/ POPRAWA;
 2. ZAPLANOWANIE projektów biznesowych, nowych funkcji i rozwiązywania problemów;
 3. WYKONANIE czynności w danej rundzie;
 4. PUNKTACJA wydajności zespołu;
 5. REFLEKSJA.
Informacje dodatkowe
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych.
 • Język szkolenia: polski lub angielski.
 • Język materiałów: angielski.
 • Wielkość grupy: od 9 do 12 osób.
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe GamingWorks B.V.
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez GamingWorks B.V.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń