ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ECDL

szkolenie-logo

ECDL StandardŚcieżka certyfikacji - ECDL Standard

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 S1 Użytkowanie baz danych ECDL S1 Użytkowanie baz danych
Do otrzymania certyfikatu ECDL STANDARD niezbędne jest zdanie czterech egzaminów wymaganych do uzyskania certyfikatu ECDL BASE oraz dowolnych trzech egzaminów z serii STANDARD. Kolejność zdawania egzaminów jest dowolna.
2 S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna ECDL S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna
3 S3 IT Security ECDL S3 IT Security
4 S4 Edycja obrazów ECDL S4 Edycja obrazów
5 S5 Zarządzanie projektami ECDL S5 Zarządzanie projektami
6 S6 Web Editing ECDL S6 Web Editing
7 S7 Współpraca online ECDL S7 Współpraca online
8 S8 CAD ECDL S8 CAD
9 S9 Rozwiązywanie problemów ECDL S9 Rozwiązywanie problemów