ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ECDL

szkolenie-logo

ECDL AdvancedŚcieżka certyfikacji - ECDL Advanced

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów ECDL A1 Zaawansowane przetwarzanie tekstów
Egzaminy zdawane są niezależnie od siebie i innych posiadanych certyfikatów ECDL. Skompletowanie czterych zdanych egzaminów ADVANCED w okresie nie dłuższym niż 3 lata skutkuje uzyskaniem certyfikatu ECDL EKSPERT.
2 A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne ECDL A2 Zaawansowane arkusze kalkulacyjne
3 A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych ECDL A3 Zaawansowane użytkowanie baz danych
4 A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna ECDL A4 Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna