ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ECDL

szkolenie-logo

ECDL e-CitizenŚcieżka certyfikacji - ECDL e-Citizen

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 ECDL - e-Obywatel ECDL - e-Obywatel