ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ECDL

szkolenie-logo

ECDL ProfileŚcieżka certyfikacji - ECDL Profile

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 ECDL Profile dowolny z serii ECDL BASE/STANDARD/ADVANCED
Certyfikat ECDL Profile można uzyskać po zdaniu dowolnej liczby egzaminów ECDL, pod warunkiem że co najmniej jeden z nich należy do grupy BASE/STANDARD/ADVANCED.