ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ITIL

szkolenie-logo

ITIL Intermediate Qualification: Capability StreamŚcieżka certyfikacji - Autodesk Inventor 2011 Certified Professional

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja Autodesk Inventor 2011 Certified Associate
Osoby chcące otrzymać certyfikację Autodesk Inventor 2011 Certified Professional i posiadające już certyfikację Autodesk Inventor 2010 Certified Professional muszą jedynie przejść egzamin Autodesk Inventor 2011 Certified Associate
2 Autodesk Inventor 2011 Certified Professional I INV 303 Autodesk Inventor 2011 -Zaawansowane złożenia i projektowanie
AICP2011 Autodesk Inventor 2011 Certified Professional exam
Ten certyfikat wymaga 400 godzin praktyki