ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / ITIL

szkolenie-logo

ITIL Managing Across the LifecycleŚcieżka certyfikacji - ITIL Managing Across the Lifecycle

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: ITIL Foundation ITIL_FOUND ITIL® Foundation
ITIL_FOUND ITIL Foundation
2 ITIL Managing Across the Lifecycle 200 ITIL Managing Across the Lifecycle 2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS) 4486 ITIL_SS ITIL Service Strategy ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS) ITIL_SS ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS)
ITIL_SS ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Design (SD) ITIL_SD ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Design (SD)
ITIL_SD ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Design (SD)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation (SO) ITIL_SO ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation (SO)
ITIL_SO ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation (SO)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Transition (ST) ITIL_ST ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Transition (ST)
ITIL_ST ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Service Transition (ST)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Continual Service Improvement (CSI) ITIL_CSI ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Continual Service Improvement (CSI)
ITIL_CSI ITIL Intermediate Lifecycle Stream: Continual Service Improvement (CSI)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Capability Stream: Planning Protection & Optimization (PPO) ITIL_PPO ITIL® Intermediate Capability Stream: Planning Protection & Optimization (PPO)
ITIL_PPO ITIL Intermediate Capability Stream: Planning Protection & Optimization (PPO)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA) ITIL_SOA ITIL® Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA)
ITIL_SOA ITIL Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Capability Stream: Release, Control & Validation (RCV) ITIL_RCV ITIL® Intermediate Capability Stream: Release, Control & Validation (RCV)
ITIL_RCV ITIL Intermediate Capability Stream: Release, Control & Validation (RCV)
2 Certyfikacja: ITIL Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA) ITIL_OSA ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA)
ITIL_OSA ITIL Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA)
3 ITIL Managing Across the Lifecycle ITIL_MALC ITIL® Expert: Managing Across the Lifecycle (MAL)
ITIL_MALC ITIL Managing Across the Lifecycle