ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / MICROSOFT

szkolenie-logo

Microsoft Certified Solutions AssociateŚcieżka certyfikacji - Microsoft Certified Solutions Associate : Office 365

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Managing Office 365 Identities and Requirements MS 20346 Zarządzanie tożsamością i usługami Office 365
70-346 Managing Office 365 Identities and Requirements
2 Enabling Office 365 Services MS 10968 Projektowanie infrastruktury dla Office 365
70-347 Enabling Office 365 Services
Zalecane przygotowanie do egzaminu stanowi także szkolenie MS 20346.