ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / MICROSOFT

szkolenie-logo

Microsoft Certified Solutions ExpertŚcieżka certyfikacji - Microsoft Certified Solutions Expert : Business Intelligence

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: Microsoft Certified Solutions Associate : SQL Server 2012
2 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server MS 20466 Wdrażanie modeli danych oraz raportów w Microsoft SQL Server
70-466 Implementing Data Models and Reports with Microsoft SQL Server
3 Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server MS 20467 Projektowanie samoobsługowych rozwiązań Business Intelligence i Big Data
70-467 Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server