ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / MICROSOFT

szkolenie-logo

Microsoft Certified Solutions ExpertŚcieżka certyfikacji - Microsoft Certified Solutions Expert : Data Platform

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: Microsoft Certified Solutions Associate : SQL Server 2012
2 Developing Microsoft SQL Server Databases MS 20464 Wdrażanie baz danych Microsoft SQL Server
70-464 Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases
3 Designing Database Solutions for SQL Server MS 20465C Projektowanie rozwiązań baz danych w oparciu o Microsoft SQL Server
70-465 Designing Database Solutions for SQL Server 2012