ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / MICROSOFT

szkolenie-logo

Microsoft Certified Solutions ExpertŚcieżka certyfikacji - Microsoft Certified Solutions Expert : Desktop Infrastructure

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: Microsoft Certified Solutions Associate : Windows Server 2012
2 Implementing a Desktop Infrastructure MS 20415 Wdrażanie infrastruktury stacji roboczych Windows 8
70-415 Implementing a Desktop Infrastructure
3 Implementing Desktop Application Environments MS 20416 Wdrażanie Środowisk Aplikacji Desktop
70-416 Implementing Desktop Application Environments