ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / MICROSOFT

szkolenie-logo

Microsoft Certified Solutions ExpertŚcieżka certyfikacji - Microsoft Certified Solutions Expert : Server Infrastructure

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: Microsoft Certified Solutions Associate : Windows Server 2012
2 Designing and Implementing a Server Infrastructure MS 20413 Projektowanie i wdrażanie infrastruktury serwerowej
70-413 Designing and Implementing a Server Infrastructure
3 Implementing an Advanced Server Infrastructure MS 20414 Wdrażanie zaawansowanej infrastruktury serwera
70-414 mplementing an Advanced Server Infrastructure