ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / EXIN

szkolenie-logo

EXIN Agile Scrum Foundation


Certyfikaty w tej samej kategorii

Ścieżka certyfikacji - ECDL CORE

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 ECDL Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych CDP 5581 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych (v.5)
ECDL CORE 1 Egzamin ECDL Moduł 1 - Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
Do otrzymania certyfikatu ECDL CORE niezbędne jest zdanie 7 egzaminów. Kolejność zdawania egzaminów jest dowolna.
2 ECDL Moduł 2 - Użytkowanie komputera CDP 5582 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - B1 - Podstawy pracy z komputerem
ECDL CORE 2 Egzamin ECDL Moduł 2 - Użytkowanie komputer
3 ECDL Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów CDP 5583 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - B3 - Przetwarzanie tekstów
ECDL CORE 3 Egzamin ECDL Moduł 3 - Przetwarzanie tekstów
4 ECDL Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne CDP 5584 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - B4 - Arkusze kalkulacyjne
ECDL CORE 4 Egzamin ECDL Moduł 4 - Arkusze kalkulacyjne
5 ECDL Moduł 5 - Bazy danych CDP 5585 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - S1 - Użytkowanie baz danych
ECDL CORE 5 Egzamin ECDL Moduł 5 - Bazy danych
6 ECDL Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna CDP 5586 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - S2 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
ECDL CORE 6 Egzamin ECDL Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna
7 ECDL Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja CDP 5587 ECDL - Przygotowanie do egzaminu: ECDL - B2 - Podstawy pracy w sieci
ECDL CORE 7 Egzamin ECDL Moduł 7 - Przeglądanie stron internetowych i Komunikacja