ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / PRINCE

szkolenie-logo

PRINCE2 PractitionerŚcieżka certyfikacji - PRINCE2 Practitioner

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: PRINCE2 Foundation
2 PRINCE2 Practitioner P2P PRINCE2® Practitioner 2009
P2P PRINCE2 Practitioner