ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / PRINCE

szkolenie-logo

PRINCE2 Agile PractitionerŚcieżka certyfikacji - PRINCE2 Agile Practitioner

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 Certyfikacja: PRINCE2 Practitioner
2 PRINCE2 Agile Practitioner P2AP PRINCE2 Agile® Practitioner
P2AP PRINCE2 Agile Practitioner