ŚCIEŻKI CERTYFIKACYJNE / AXELOS

szkolenie-logo

MSP Foundation


Certyfikaty w tej samej kategorii

Ścieżka certyfikacji -

Lp. Krok Szkolenie przygotowujące Egzamin Uwagi
1 MSP Foundation MSPF Metodyka zarządzania programami - MSP® Foundation
MSPF MSP Foundation