Zarządzanie projektami i programami / Agile

Scrum_DSDM_3 DSDM for Scrum

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: Zadzwoń - 801 30 30 30

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
(PDU 21 - T:17, L:4)

Celem tego trzydniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania projektami w podejściu agile. Szkolenie bazuje na koncepcji połączenia DSDM Atern, uznanej metodyki zwinnego zarządzania projektami, ze Scrum, najpopularniejszą metodyką zarządzania procesem zwinnego wytwarzania produktu. Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu Agile oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach.
Uczestnicy
DSDM for Scrum to szkolenie przeznaczone dla zespołów projektowych: kierowników projektów, przedstawicieli biznesu, liderów zespołów, analityków biznesowych i architektów. UWAGA: Rekomendowane jest budowanie grup mieszanych z przedstawicieli biznesu, AIT a o ile to możliwe również IIT i BT, a także dostawców.
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań.
Czego się nauczysz
  • Zarządzania projektami w podejściu agile.
  • Ról i odpowiedzialności, procesu, produktów i praktyk metodyki DSDM Atern oraz koncepcji jej połączenia ze Scrum.
  • Podczas szkolenia DSDM for Scrum przeprowadzimy ćwiczenia i symulacje, pozwalające na zdobycie umiejętności zastosowania tego połączenia w praktyce.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
DSDM for Scrum dzień 1:

Moduł 1: podstawy agile – kluczowe korzyści, różnice między podejściem zwinnym a tradycyjnym, manifest winnego wytwarzania oprogramowania
Moduł 2: DSDM Agile Project Framework – dobór metodyki do projektu, przegląd metodyk agile, metodyki DSDM Atern i Scrum oraz ich połączenie: The DSDM Agile Project Framework for Scrum (Agile PF)
Moduł 3: filozofia Agile PF – wartości i pryncipia, zmienne w projekcie
Moduł 4: role Agile PF - role poziomu Zespołu Projektowego, poziomu Zespołu Scrum oraz pozostałe role

DSDM for Scrum dzień 2:

Moduł 5: cykl życia i produkty Agile PF – fazy projektu, inkrement i sprint, mapa produktów metodyki
Moduł 6: uruchomienie projektu w Agile PF – szczegóły faz uruchomienia projektu, sposób konstruowania produktów, techniki opisu zakresu, priorytetyzacji, szacowania, planowania, dobre praktyki
Symulacja 1: uruchomienie projektu „Plakat” – realizacja fazy planowania projektu: definicja wizji produktu i zakresu projektu (Product Backlog), priorytetyzacja (MoSCoW), szacowanie (Story Points, Velocity), architektura, harmonogram i definitione-of-done.

DSDM for Scrum dzień 3:

Moduł 7: ewolucyjne wytwarzanie w Agile PF – metodyka Scrum, jej ceremonie i artefakty oraz dobre praktyki
Symulacja 2: wytwarzanie w projekcie „Plakat” – realizacja dwóch Sprintów: Planowanie, Daily Scrum, Przegląd i Retrospektywa, zespołowe wytwarzanie plakatu
Moduł 8: wdrożenie i zamknięcie projektu w Agile PF – fazy wdrożenia i zamknięcia oraz ich produkty
Moduł 9: raportowanie i kontrola w Agile PF – zagadnienia kontroli, raportowania, zarządzania jakością, zarządzania ryzykiem, koncepcje testowania
Moduł 10: podsumowanie szkolenia – dyskusja na temat możliwości zastosowania wiedzy zdobytej na szkoleniu

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

  • Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: od 8 do 15 osób
  • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
  • Akredytacja: Zakres szkolenia dotyczy certyfikowanych metodyk Scrum oraz Agile Project Management / DSDM Atern. Koncepcja połączenia tych metodyk oparta jest na „The DSDM Agile Project Framework for Scrum”. Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu Agile oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach. Prowadzący jest doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania i stosowania metod Agile.

Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie