Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

Scrum_SDC Scrum Developer Certified

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 900,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 800,00 zł
Cena promocyjna: 1 900,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 900,00 zł
Cena promocyjna: 1 710,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
PDU 14 (T:10, L:4)

Podstawowe dwudniowe szkolenie z zakresu metodyki Scrum, które ma na celu omówienie dobrych praktyk i narzędzi wspierających pracę oraz omówienie pryncypiów - fundamentalnych reguł, których stosowanie jest konieczne w projektach Scrumowych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat " Scrum Developer Certified".
Uczestnicy
Wszystkie osoby zainteresowane zrozumieniem metodyki Scrum i jej efektywnym stosowaniem do realizacji projektów. Szkolenie szczególnie przydatne dla członków zespołów scrumowych oraz osób współpracujących z zespołem scrumowym.
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań.
Czego się nauczysz
Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w roli członka zespołu wytwarzającego produkty
 Przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, po zdaniu egzaminu otrzymasz uznawany na świecie certyfikat Scrum Developer Certified.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Scrum – podstawy filozofii i miejsce Scrum wśród metodyk Agile, zalety Scrum, SBOK Guide (SCRUM Body Of Knowledge Guide).
 • Pryncypia Scrum: empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe.
 • Organizacja projektu – role i ich odpowiedzialności.
 • Uzasadnienie biznesowe: dostarczanie produktów w oparciu o wartość biznesową, ciągła weryfikacja uzasadnienia biznesowego.
 • Jakość: kryteria akceptacji i uporządkowany według priorytetów rejestr produktów/funkcji. jakość a wartość biznesowa.
 • Zmiany: podejście do zmian w projektach Scrumowych, integrowanie zmian.
 • Ryzyko: identyfikacja i ocena ryzyk, priorytetyzacja ryzyk, zapobieganie i komunikacja.
 • Fazy projektu: inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementowanie, retrospektywa, wydanie do użytkowania.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study.
 • Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu.
 • Warunki przystąpienia do egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

EgzScrumDeveloper - Egzamin Scrum Developer Certified

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują Certyfikat „Scrum Developer Certified” (SDC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna) Certyfikat SDC jest ważny przez 2 lata. Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest ukończenie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej. Alternatywnie można wziąć udział w innym szkoleniu ze ścieżki scrumowej: Scrum Master, lub Scrum Product Owner.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Scrum Developer, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: online - nadzorowany, przy wykorzystaniu systemu WebEx. Uczestnik otrzymuje od Asseco Data Systems S.A. voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy. Uczestnik rejestruje się na stronie SCRUMstudy i wykorzystując voucher zapisuje się na konkretny termin egzaminu. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 90 minut
 • Liczba pytań: 75

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Warszawa
Od 16-11 do 17-11-2020
Wirtualna klasa
Od 16-11 do 17-11-2020