Zarządzanie projektami i programami / Agile, Scrum

Scrum_SDC Scrum Developer Certified

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 3 000,00 zł
Cena promocyjna: 2 450,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 350,00 zł
Cena promocyjna: 2 150,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 350,00 zł
Cena promocyjna: 2 150,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu

PDU 14 (T:10, L:4)

Podstawowe dwudniowe szkolenie z zakresu metodyki Scrum, które ma na celu omówienie dobrych praktyk i narzędzi wspierających pracę oraz omówienie pryncypiów - fundamentalnych reguł, których stosowanie jest konieczne w projektach Scrumowych. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat " Scrum Developer Certified".
 
Czego się nauczysz
Efektywnego udziału w projekcie scrumowym w roli członka zespołu wytwarzającego produkty
Przygotujemy cię do egzaminu potwierdzającego zdobyte kompetencje, po zdaniu egzaminu otrzymasz uznawany na świecie certyfikat Scrum Developer Certified.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Wszystkie osoby zainteresowane zrozumieniem metodyki Scrum i jej efektywnym stosowaniem do realizacji projektów. Szkolenie szczególnie przydatne dla członków zespołów scrumowych oraz osób współpracujących z zespołem scrumowym.
 
Wymagania wstępne
Brak formalnych wymagań.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do Scrum – podstawy filozofii i miejsce Scrum wśród metodyk Agile, zalety Scrum, SBOK Guide (SCRUM Body Of Knowledge Guide).
 • Pryncypia Scrum: empiryczna kontrola procesu, samoorganizacja, współpraca, priorytetyzacja oparta o wartości, timeboxing, wytwarzanie przyrostowe.
 • Organizacja projektu – role i ich odpowiedzialności.
 • Uzasadnienie biznesowe: dostarczanie produktów w oparciu o wartość biznesową, ciągła weryfikacja uzasadnienia biznesowego.
 • Jakość: kryteria akceptacji i uporządkowany według priorytetów rejestr produktów/funkcji. jakość a wartość biznesowa.
 • Zmiany: podejście do zmian w projektach Scrumowych, integrowanie zmian.
 • Ryzyko: identyfikacja i ocena ryzyk, priorytetyzacja ryzyk, zapobieganie i komunikacja.
 • Fazy projektu: inicjowanie, planowanie i szacowanie, implementowanie, retrospektywa, wydanie do użytkowania.
Informacje dodatkowe

Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: SCRUM Body of Knowledge Guide, SCRUM Workbook Student, SCRUM Case Study.
 • Cena szkolenia zawiera cenę egzaminu.
 • Warunki przystąpienia do egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez SCRUMstudy
 
Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-17:00.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
 • Egzaminy realizowane są w formie voucherów.

Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco

EgzScrumDeveloper - Egzamin Scrum Developer Certified

Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują Certyfikat „Scrum Developer Certified” (SDC) wydawany przez SCRUMstudy (wersja elektroniczna) Certyfikat SDC jest ważny przez 2 lata. Dla przedłużenia ważności certyfikatu wymagane jest ukończenie jednodniowego szkolenia aktualizującego w wersji stacjonarnej lub webinarowej. Alternatywnie można wziąć udział w innym szkoleniu ze ścieżki scrumowej: Scrum Master, lub Scrum Product Owner.

Informacje o egzaminie

 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia Scrum Developer, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: online - nadzorowany, przy wykorzystaniu systemu WebEx. Uczestnik otrzymuje od Asseco Data Systems S.A. voucher na egzamin. Voucher ważny jest przez 6 miesięcy. Uczestnik rejestruje się na stronie SCRUMstudy i wykorzystując voucher zapisuje się na konkretny termin egzaminu. Uczestnik otrzymuje od SCRUMstudy pocztą elektroniczną instrukcję jak rozpocząć egzamin
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 90 minut
 • Liczba pytań: 75

Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń