Zarządzanie projektami i programami / Pozostałe szkolenia w zarządzaniu projektami i programami

ZPP_WZP Wprowadzenie do zarządzania projektami

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 350,00 zł
Cena promocyjna: 1 250,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 1 150,00 zł
Cena promocyjna: 1 050,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja 100% satysfakcji Gwarancja 100% satysfakcji
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu
PDU: 14 (T: 12, L:2)

Opanowanie umiejętności i zdobycie podstawowej wiedzy, niezbędnej wszystkim uczestnikom projektów, do efektywnego uczestnictwa w projekcie w roli członka lub kierownika zespołu projektowego.
Szkolenie:  wprowadza w świat pojęciowy zarządzania projektami, zapoznaje z podstawowymi terminami i elementami cyklu życia projektu, dostarcza elementarnych narzędzi i technik niezbędnych dla każdego członka zespołu projektowego czy kierownika małego projektu. Stanowi wprowadzenie do bardziej zaawansowanych szkoleń przeznaczonych dla kierowników projektów, w tym także szkoleń przygotowujących do certyfikacji. Podstawą terminologiczną szkolenia jest standard Management Body of Knowledge PMBOK®Guide 6th Edition” opracowany przez Project Management Institute (PMI). Uczestnicy mogą kontynuować rozwój kompetencji według każdego z wiodących standardów zarządzania projektami.

Czego się nauczysz 

 •     Pojęć wprowadzanych przez dyscyplinę Project Management.
 •     Podstawowych zasad realizacji projektów, czyli „co trzeba robić, aby projekt zakończył się sukcesem”.
 •     Jak pracować w projektach, czyli „czego powinniśmy oczekiwać od Kierownika Projektu i czego on może oczekiwać od nas”.

Do kogo skierowane jest to szkolenie

Uczestnicy dowolnych typów projektów, w szczególności członkowie zespołów projektowych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z uporządkowanym zarządzaniem projektami i chcieliby się z tym obszarem bliżej zapoznać. Szkolenie zalecane jest także dla tych, którzy mają już pewne doświadczenie w realizacji projektów i chcą uporządkować swoją wiedzę na poziomie podstawowym.

Wymagania wstępne

Brak wymagań wstępnych

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami: definicja projektu, cechy każdego projektu, definicja zarządzania projektem, działania wytwórcze a działania zarządcze w projekcie, procesowe podejście do zarządzania realizacją projektu.
 • Zapoznanie się z kontekstem prowadzenia projektu oraz organizacją projektu: cykl życia projektu i produktu, przyczyny powoływania projektów, kluczowi interesariusze projektu, sukces projektu, struktura organizacyjna projektu.
 • Jak dobrze rozpocząć projekt? Zebranie informacji niezbędnych do poprawnego rozpoczęcia projektu.
 • Jak zaplanować projekt? - określenie zakresu projektu: produkty projektu, mapa produktów, wymagania i ich rola w projekcie, cechy dobrych wymagań, struktura podziału prac. Zbudowanie harmonogramu projektu: diagram sieciowy, szacowanie czasu realizacji zadań, ścieżka krytyczna, harmonogram pierwotny i operacyjny. Określenie kosztów realizacji projektu: szacowanie kosztów, budżet projektu, plan bazowy kosztów Uwzględnienie wpływu ryzyk: definicja ryzyka w projekcie, cechy i atrybuty ryzyk, określanie i ocena ryzyk, reakcje na ryzyka. Zaplanowanie zespołu i komunikacji: role i zakresy odpowiedzialności, struktura zespołu projektowego, komunikacja w zespole projektowym.
 • Realizacja projektu: plan realizacji projektu, koordynacja działań w projekcie, najważniejsze elementy wymagające monitorowania, kontrolowanie i śledzenie realizacji planu projektu, zarządzanie zmianą w projekcie, spotkanie projektowe jako działanie komunikacyjne.
 • Zakończenie projektu: podstawowe obowiązki w czasie zakończenia, przegląd końcowy projektu.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu

 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: podstawą terminologiczną szkolenia jest standard Management Body of Knowledge („PMBOK® Guide 6th Edition”) opracowany przez Project Management Institute (PMI). Uczestnicy mogą kontynuować rozwój kompetencji według każdego z wiodących standardów zarządzania projektami

Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wirtualnej Klasie
 • Każdy uczestnik powinien dokonać rejestracji do sesji szkoleniowej w godz. 8:30-8:50
 • Szkolenie jest realizowane w godz. 9:00-15:30.
 • W trakcie dnia szkoleniowego przewidujemy kilka przerw, w tym jedną przerwę 1-godzinną, a także po każdej godzinie szkolenia 10-minutowe przerwy. Szczegółowy rozkład przerw każdy trener ustala indywidualnie ze swoja grupą.
 • Materiały szkoleniowe dystrybuowane są w formie elektronicznej.
Więcej na temat Wirtualnej Klasy Asseco
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja 100% satysfakcji
Dzięki najwyższej jakości szkoleń oferowanych przez Asseco Academy, zapewniamy naszym klientom Gwarancję 100% satysfakcji z udziału w szkoleniach. Oznacza to, że każdy uczestnik szkolenia otrzymuje od Asseco Academy prawo jego bezpłatnego powtórzenia w sytuacji, w której odczuwa taką potrzebę.
Wystarczy zgłosić chęć powtórzenia szkolenia oraz wybrać termin i miejsce szkolenia, spośród terminów i miejsc dostępnych w harmonogramie szkoleń Asseco Data Systems.

Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Wirtualna klasa
Od 09-09 do 10-09-2021