SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

SZKOLENIA

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE

Szkolenia, które umożliwiają samokształcenie się, bez konieczności opuszczania miejsca pracy, a także śledzenie zaangażowania i postępów w nauce uczestników szkolenia. Nasze szkolenia e-learningowe udostępniamy poprzez system zarządzania szkoleniami elektronicznymi (ang. Learning Management System).

Zalety kształcenia e-learningowego

Atrakcyjne i różnorodne materiały

nowoczesny i przejrzysty design, pliki wideo, animacje, rysunki, symulacje działania oryginalnych aplikacji

Indywidualny tryb nauczania

zestawy lekcji, ćwiczeń i testów e-learningowych umożliwiające budowanie indywidualnych ścieżek edukacyjnych oraz samodzielną naukę w dowolnym czasie.

Monitorowanie procesu nauczania

System Zarządzania Nauczaniem LMS (Learning Management System) który umożliwia monitorowanie postępów edukacyjnych.

Interaktywne sposoby nauki

różne, interaktywne formy ćwiczeń np.: układanki typu puzzle, układanki memory, szeregowanie elementów tekstowych i graficznych, ćwiczenia oparte na symulacji rzeczywistego działania danej aplikacji, testy wiedzy.

Praktyczny wymiar nauki

atrakcyjne i zróżnicowane ćwiczenia praktyczne oparte na przypadkach wziętych z życia codziennego i zawodowego oraz testy, które sprawdzą zdobytą wiedzę i umiejętności.

Szybsza i łatwiejsza dystrybucja

szkolenia dostarczane są bezpośrednio do komputera użytkownika. Istnieje możliwość wyboru metody dostarczania szkoleń zgodnie z potrzebami, np. za pomocą sieci LAN, Intranetu, bądź Internetu.

Dodatkowe usługi wspierające proces dydaktyczny

np. mentoring w celu zwiększenia efektywności nauczania.