ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

ITIL®, IT Infrastructure Library®, PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, M_o_R®, MoP®,MoV®, MSP® i RESILIA™ są zarejestrowanymi znakami handlowymi AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

APMG-International, Agile Project Management, Change Management są znakami handlowymi należącymi do APM Group Ltd.

DSDM®, Atern® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Dynamic Systems Development Method Limited.

R.E.P.® jest zarejestrowanym znakiem usługowym Project Management Institute, Inc.

PMI®, PMBOK® Guide, PMP®, CAPM® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Project Management Institute, Inc.

Logo PMI Registered Education Provider jest zarejestrowanym znakiem handlowym Project Management Institute, Inc.

DevOps FOUNDATION® jest zarejestrowanym znakiem handlowym the DevOps Institute, Inc.

BRMP® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Business Relationship Management Institute, Inc.

HDI® jest zarejestrowanym znakiem handlowym United Business Media LLC. HDI® jest częścią UBM TechWeb, oddziału UBM LLC. IT Infrastructure Library®.

COBIT® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA.

ISACA® jest zarejestrowanym znakiem handlowym ISACA (Information Systems Audit and Control Association).

TOGAF® jest zarejestrowanym znakiem handlowym The Open Group.