Szkolenia e-learningowe / Umiejętności miękkie

eBPF010 Podejmowanie decyzji w projekcie

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 48,00 zł
Informacje o szkoleniu
Celem kursu jest wprowadzenie w tematykę związaną z procesem decyzyjnym, narzędziami, stylami oraz modelami podejmowania decyzji. W trakcie szkolenia poznasz wskazówki dotyczące radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, pojawiającymi się podczas podejmowania decyzji. Dzięki ciekawym przykładom dowiesz się, w jaki sposób można zmniejszyć możliwość wystąpienia ryzyka oraz jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne wpływające na proces decyzyjny.
Uczestnicy
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób tworzących zespół, liderów i menedżerów różnych szczebli. Kurs będzie także cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, czym jest i w jaki sposób przebiega proces decyzyjny.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Decyzja. Proces podejmowania decyzji
  • Narzędzia, style i modele podejmowania decyzji
  • Decyzje grupowe i indywidualne. Podejmowanie decyzji w organizacji
  • Podejmowanie decyzji w sytuacji stresowej
  • Pułapki i błędy przy podejmowaniu decyzji. Zwiększanie skuteczności podejmowanych decyzji
  • Modele podejmowania decyzji i sterowanie realizacją projektu

Terminy szkoleń