Szkolenia e-learningowe / Umiejętności miękkie

eBPF010 Podejmowanie decyzji w projekcie

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 48,00 zł
Informacje o szkoleniu
Celem kursu jest wprowadzenie w tematykę związaną z procesem decyzyjnym, narzędziami, stylami oraz modelami podejmowania decyzji. W trakcie szkolenia poznasz wskazówki dotyczące radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, pojawiającymi się podczas podejmowania decyzji. Dzięki ciekawym przykładom dowiesz się, w jaki sposób można zmniejszyć możliwość wystąpienia ryzyka oraz jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne wpływające na proces decyzyjny.
 
Do kogo skierowane jest to szkolenie
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób tworzących zespół, liderów i menedżerów różnych szczebli. Kurs będzie także cennym źródłem wiedzy dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć, czym jest i w jaki sposób przebiega proces decyzyjny.

Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
  • Decyzja. Proces podejmowania decyzji
  • Narzędzia, style i modele podejmowania decyzji
  • Decyzje grupowe i indywidualne. Podejmowanie decyzji w organizacji
  • Podejmowanie decyzji w sytuacji stresowej
  • Pułapki i błędy przy podejmowaniu decyzji. Zwiększanie skuteczności podejmowanych decyzji
  • Modele podejmowania decyzji i sterowanie realizacją projektu

Terminy szkoleń