Szkolenia e-learningowe / Ekonomiczno-biznesowe

eEdW003 Edukacja wczesnoszkolna - Klasa II (cz. 1)

Czas trwania:

0 godzin

Typ szkolenia:

ELEARNING Asseco | e-learning
Cena netto: 49,00 zł
Informacje o szkoleniu
W pierwszej części szkoleń edukacyjnych dla uczniów klasy II drugoklasista kontynuuje naukę w cyfrowej szkole, w której wraz z panią Olą, Adamem i jego klasowymi kolegami poznaje świat, uczy się i bawi.
Uczestnicy
Dzieci uczęszczające do klas 0-3 szkoły podstawowej.
Czego się nauczysz
Lekcje wchodzące w skład kursu uwzględniają możliwości rozwojowe dziecka oraz aktywizują do wielozmysłowego poznawania rzeczywistości otaczającej pierwszoklasistę. Eksperci, projektując szkolenie, w pierwszej kolejności skupili się na najbliższym środowisku społecznym (rodzinie, rówieśnikach, sąsiadach) i przyrodniczym (parku, łące, ogrodzie). W oparciu o odpowiednie podstawy wprowadzone zostały zagadnienia o szerszym wymiarze społecznym, kulturowym i przyrodniczym. Szkolenie wskazuje również na wielorakie możliwości kształtowania relacji społecznych oraz wspomaga edukację informatyczną.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Czujemy się bezpiecznie 
 • Czy sztuką jest mówić o sztuce? 
 • Jak powstaje książka? 
 • Jesienne tajemnice przyrody 
 • Kolorowy listopad 
 • Listopadowe zwyczaje 
 • Przyjaźnie ze zwierzętami domowymi 
 • Pasje sportowe pod dachem 
 • Piszemy listy 
 • Polskie Boże Narodzenie 
 • Rozpoczynamy drugą klasę Wirtualnej Szkoły Aktywności
 • Skarby w ziemi ukryte 
 • Szlakiem zimowej ciszy 
 • W świecie dźwięków 
 • Zimowe pasje niesportowe

Terminy szkoleń