Menu
Zamknij menu
Zaloguj się
Asseco Academy » SAFe®

SAFe®

Korzystanie z SAFe® może pomóc organizacjom
w efektywnym wdrażaniu metodyki Agile w całym
przedsiębiorstwie, co prowadzi do zwiększenia
wydajności pracy, zmniejszenia kosztów
oraz zwiększenia konkurencyjności.

Wprowadzenie

Zwinność jest obecnie jednym z kluczowych sposobów na to, by uzyskać przewagę konkurencyjną i móc efektywnie działać w nowoczesnym świecie cyfrowych technologii oraz ciągłych zmian i turbulencji. Osiągnięcie zwinności biznesowej (Business Agility) w dużej skali jest prawdziwym wyzwaniem przed którym stoją obecne organizacje. Agile na poziomie pojedynczych zespołów zadomowił się już dość dobrze w naszej biznesowej rzeczywistości. Teraz czas na to, by zdobyć umiejętność działania zwinnego w większych organizacjach. Odpowiedzią na to wyzwanie jest SAFe® – Scaled Agile Framework.

Dlaczego SAFe®

Scaled Agile Framework® (SAFe) to nowoczesne całościowe podejście zwinne oparte na pryncypiach, praktykach i zestawie kluczowych kompetencji świata Lean, Agile i DevOps. Metoda SAFe oparta jest na doświadczeniach w skalowaniu Agile w dużych i skomplikowanych wdrożeniach.

Scaled Agile Framework® podlega ciągłemu rozwojowi, jest uzupełniana o nowe koncepty w wyniku stosowania w realnych sytuacjach.

SAFe® na dużym obrazku

Wdrażają DevOps w dużej organizacji, czyli takiej, gdy nie jesteśmy w stanie tworzyć i wdrażać zmian.

SAFe występuje w kilku konfiguracjach (ang. Essential, Large Solution, Portfolio, Full).

Wykorzystanie każdego z wariantów zależy od konkretnych potrzeb, przy czym konfiguracja Essential stanowi podstawę wszystkich pozostałych.

Obrazek poniżej przedstawia pełną konfigurację SAFe.  

Czym zajmuje się Asseco?
Jakie są nasze mocne strony?
Poznaj jakość Asseco

Szkolenia powiązane z tematem

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy Cię do naszej strefy wiedzy